Reformationsjubileum 3 november 2017, se nedan!

Upcoming Biblicum course:

Old Testament Isagogics August 7–17, 2017
Lecturer: Dr. John Brug

The course is an introduction to the historical books of the Old Testament – from Exodus to Esther. The purpose of the course is to give the participants a good knowledge of the contents. In the lectures dr. Brug will among other things treat problems of interpretation and translation. The course will also cover the geographical, archeological and historical backgrounds to these books.

Dr. Brug has been a professor at Wisconsin Lutheran Seminary, Mequon, USA, for many years. He is the author of numerous theological books and articles in theological journals. Dr. Brug has visited Scandinavia many times and has given lectures and held courses on the Bible. Note that the course will be held entirely in English.

Place: Biblicum, Hantverkaregatan 8B, 341 36 Ljungby
Time: August 7-17, 2017
Course fee: SEK 500
Application no later than June 15 to
Ingvar Adriansson, Phone: +46 70 393 8127, e-mail: biblicum [at] biblicum.se

Kurs i GT-isagogik 7–17 augusti 2017
Föreläsare: Dr John Brug

Kursen är en inledning till de historiska böckerna i Gamla testamentet – från 2 Mosebok till Esters bok. Kursens syfte är att ge deltagarna god kunskap om böckernas innehåll. I föreläsningarna kommer Dr Brug bl.a. in på tolknings- och översättningsproblem. Dessutom görs en fördjupning i böckernas geografiska, arkeologiska och historiska bakgrund.

Dr Brug har i många år undervisat vid Wisconsin Lutheran Seminary i Mequon, USA. Han har författat en rad teologiska böcker och skrivit en mängd artiklar i teologiska tidskrifter. Han har besökt Skandinavien många gånger och hållit bibelkurser och föredrag. Observera att kursen hålls på engelska och att den inte tolkas till svenska.

Plats: Biblicum, Hantverkaregatan 8 B, 341 36 Ljungby
Tid: 7–17 augusti 2017
Kursavgift: 500 kr
Anmälan senast 15 juni till:
Ingvar Adriansson, tfn +46 70 393 8127, e-post: biblicum [snabel-a] biblicum.se

 

Reformationsjubileum i Ljungby 3 november 2017

Med anledning av reformationens 500-årsjubileum inbjuder Stiftelsen Biblicum till en föreläsningsdag i Markuskyrkan i Ljungby, Hantverkareg. 8, fredagen den 3 november 2017. Program:

  • 14.00 Inledning, stiftelsens ordförande, pastor Egil Edvardsen, Ålgård, Norge
    Här står jag …, pastor Andreas Drechsler, Dresden, Tyskland
  • 15.00 Kaffeuppehåll
  • 16.00 Om en kristen människas frihet, pastor Lars Borgström, Uppsala
  • 17.00 Rättfärdiggörelsen – är Bibeln oklar? Dr Seth Erlandsson, Västerås