Information från Biblicum

110 of 30 items

Inspelade föredrag i Norrköping

by Ola Österbacka

Det dubbelföredrag som hölls av Seth Erlandsson i Norrköping den 25 mars 2017 spelades in som video och finns också som ljudfil att ladda ner. Tema: Bibelns roll för reformationen. Föredrag 1, video och ljudfil Föredrag 2, video och ljudfil  

Inspelningar från Biblicumdagen i Pedersöre

by Ola Österbacka

Inspelningar från Seth Erlandssons tre föredrag i Pedersöre den 11 mars finns både som video och mp3. Ljudfilerna innehåller också svar på frågor och allra sist information om översättningsarbetet av Svenska Folkbibeln. Dagens tema var Misstron mot Bibeln. Länk till inspelningarna.

Biblicum nr 1/2017 som pdf

by Ola Österbacka

Det första numret för 2017 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner som pdf. Årgången kommer delvis att präglas av lutherjubileet, även om det viktigaste syftet, en grundlig och bibeltrogen bibelundervisning, är i centrum. Kom ihåg att förnya din prenumeration på papperstidningen! Detta första nummer innehåller en presentation av en ny bok om Luthers nyupptäckt av […]

Biblicumdag i Pedersöre, Finland

by Ola Österbacka

Misstron mot Bibeln – varifrån kommer den? Hur kan vi ge åhörarna ett fast vittnesbörd om att Bibeln håller att tro på idag, när så många hånar denna grundsten för den kristna kyrkan, och särskilt den lutherska kyrkan som har Skriften allena som grundprincip? Den 11 mars hålls en Biblicumdag i Pedersöre, Finland. Teol.dr Seth Erlandsson håller tre […]

Kurs i GT-isagogik 7–17 augusti

by Ola Österbacka

Föreläsare: Professor John Brug, USA Kursen är en inledning till de historiska böckerna i Gamla testamentet – från 2 Mosebok till Esters bok. Kursens syfte är att ge deltagarna god kunskap om böckernas innehåll. I föreläsningarna kommer prof. Brug bl.a. in på tolknings- och översättningsproblem. Dessutom görs en fördjupning i böckernas geografiska, arkeologiska och historiska […]

Biblicum nr 4/2016 som pdf

by Ola Österbacka

Det sista numret för 2016 har nu utkommit och finns att läsa som pdf.  Ur innehållet: Redaktionellt Vad säger Luther? (inför lutherjubileet) Bara nåd, inget annat Jesu översteprästerliga förbön (Joh 17) – del 1 Det saliga bytet Notiser, frågor och svar, utblick över samtiden, litteratur. Samtliga tidigare nummer som finns som pdf-filer finns här.

Biblicum-Nytt, brev nr 4

by Ola Österbacka

E-postbrevet Biblicum-Nytt nr 4 har sänts ut till prenumeranterna. Om du ännu inte är med på mottagarlistan kan du åtgärda det via rutan nere till höger. Det senaste brevet kan du läsa här. Tidigare utsända brev: Nr 1, maj 2016 Nr 2, juli 2016 Nr 3, oktober 2016

Inspelningar från Biblicumdagen i Vännäs

by Ola Österbacka

Lördagen den 17 september hölls en Biblicumdag på lägergården Fridhem i Vännäs. Inspelningar av Seth Erlandssons båda föredrag finns som video och Ola Österbackas föredrag som ljudfil. Dessutom finns frågestunder med Seth Erlandsson som skilda ljudfiler. Huvudtemat under dagen var Guds rike genom tiderna. Erlandsson: Vad menas med Guds rike? Erlandsson: Frälsningen i Gamla testamentet […]

Biblicum nr 3/2016 som pdf

by Ola Österbacka

Nr 3/2016 av tidskriften Biblicum har nu publicerats som nedladdningsbar pdf. Ur innehållet: Luthers reformatoriska genombrott, Lars Borgström Skiljemuren är riven – Ef 2:11–18, Stefan Hedkvist Vem har rätt – Gud eller bibelkritikerna? Seth Erlandsson Var ägde det rum? Seth Erlandsson Frågor svar Bibelarkeologi, Seth Erlandsson Utblick över samtiden Litteratur: Mats G Larsson: Paulus förvanskaren; […]

Biblicumdag i Vännäs 17 september

by Ola Österbacka

Lördagen den 17 september 2016 från kl 13 ordnar Stiftelsen Biblicum en kursdag på lägergården Fridhem i Vännäs. Som föreläsare medverkar teol.dr Seth Erlandsson och pastor Ola Österbacka. Tema: Guds rike genom tiderna. Vad menas med Guds rike? Vad lär Gamla testamentet om frälsningen? Guds rike och dess fiender i Uppenbarelseboken.