Nyare nummer finns som pdf (från 2000, samt nr 3/1999).

Arbetet med att lägga in äldre nummer pågår, men det är arbetsdrygt och tar tid. Länkar sätts in efter hand som materialet kommer med. Tyvärr har den gamla webbplatsen lagts ner, men den som önskar få enskilda artiklar som ännu saknas kan ta kontakt med den webbansvarige (se nedan). Kom gärna med i arbetet för att lägga ut resten av de äldre numren!

Tidskriften utkommer även i pappersformat. Prenumerera via webbutiken!

 

Tidskriftens expedition:

Ingvar Adriansson
Släntvägen 10
S-331 35 Värnamo
E-post: biblicum[snabel-a]biblicum.se

Tidskriftens bankkonto (även gåvor till stiftelsen):

IBAN: SE34 6000 0000 0003 0532 0718
BIC/SWIFT: HANDSESS

Prenumerationspris:

Sverige: 250 svenska kr (stud. 150 SEK)
Norge: 290 norska kr (stud. 200 NOK)
Danmark: 270 danska kr (stud. 190 DKK)
Finland och övriga Europa: 36 euro (stud. 25 EUR)

Redaktionen:

Redaktör:
Seth Erlandsson
Vitmåragatan 9B
S-722 26 Västerås.
E-post: seth.erlandsson[snabel-a]tele2.se

Ansvarig utgivare: Stefan Hedkvist.

Redaktionskommitté: Seth Erlandsson, Stefan Hedkvist, Alvar Svenson, Egil Edvardsen och Ola Österbacka, och för layout mm Kjell Petter Bakken.

Webbansvarig:
Ola Österbacka
e-post: ola.osterbacka[snabel-a]biblicum.se
Medarbetare: Ingvar Adriansson, Kjell Petter Bakken, Ulf Westerberg m. fl.