Det dryga arbetet med att flytta över det gamla arkivmaterialet, jämte komplettering av mellanrubriker, ingresser och vissa andra texter, har påbörjats och länkarna fylls på efter hand. För närvarande är årgångarna 1972–1973 och 1976–1995 införda. Där endast årtalet har länk finns en innehållsförteckning som väntar på att kompletteras med texter. Den som önskar få del av artiklar som ännu inte är införda kan kontakta webbredaktören.

Obs: Fotnoterna kan delvis vara missvisande eller helt saknas. Arbetet med dessa brister får anstå tills alla texter är införda.