Nr 1, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 2, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 3-4, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 5, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.