Vid sitt första sammanträde för året, den 10 februari 2021, avgav alla ledamöter sina muntliga och skriftliga bekännelser till Guds ord, så som stadgarna föreskriver. Bekännelserna kan läsas här.

Styrelsen tog även del av ekonomiska rapporter, beslöt om budget för 2021, diskuterade kurser, tidskriften och förlagsfrågor. Ett Biblicum-Nytt kommer inom kort att sändas till dem som prenumererat. Läs mera där!

Följ och dela!