Search results for ‘reinkarnation’

9 Items
Search

1981/2 – Baha’i-religionens apokalyptik och bibeltolkning

Bahai lär som Jehovas vittnen att Jesus redan har återvänt till jorden, inte osynligt år 1914 utan synligt, och det redan 1844. Detta årtal erinrar bl.a. om millerismens spekulationer med utgångspunkt från de 2.300 aftnarna och morgnarna i Dan. 8:13, 14. [0] I samband med mina föreläsningar på Biblicum över ämnet Kristi återkomst och tusenårsriket, ville en […]

1994/4 – Om spiritism

Ett studium i det ockulta Av Alvar Svenson Spiritismen eller spiritualismen har sitt namn från latinets spiritus (an­de). Den är i första hand en rörelse som intresserar sig för möjligheten att komma i kontakt med de avlidnas själar och att mottaga meddelan­den från »den andra sidan». Gåvan att upprätta denna »kontakt» sker genom särskilda »medier», […]

1996/2 – Utblick över samtiden

I Tidningen Arbetet den 16 febr 1996 finner vi rubriken: Protest mot biskop. 1000 personer kräver att Eckerdal tar avstånd från homosexuell akt. [0] »Det blåser upp till en ny strid i homosexfrågan inom svenska kyrkan i Göteborgs stift. Över tusen aktiva har undertecknat ett öppet brev riktat till biskop Lars Eckerdal. Det gick för […]

1999/2 – Vad ska man tro om New Age?

Av Stefan Sjöqvist Vad är New Age egentligen? New Age betyder »Nya Tidsåldern». Vad är det egentligen för någonting? New Age är ingen ny sekt, som man kan bli medlem i, det är kanske en ny religion eller åtminstone en ny typ av religiositet, men det är inget trossamfund. New Age är ett samlingsnamn på […]

1999/2 – Vad vill vi med Biblicum?

(Föredrag vid invigningen av Biblicums nya lokaler i Ljungby den 20 mars 1999.) Av Egil Edvardsen Vad vill vi med Biblicum? Det är mer än trettio år sedan Biblicum bildades. Har Biblicum fortfarande en uppgift? Finns det fortfarande behov av ett Biblicum? [0] Biblicums bakgrund I januari 1970 utgav Stiftelsens Biblicum en folder som beskrev […]

1999/1 – Utblick över samtiden

En ärlig liberalteolog En tysk teologiprofessor, Gerd Luedemann, vid universitet i Göttingen har nyligen framträtt med en »bekännelse.» Han säger bl.a. att »en kristen är en som ber till Kristus, och som tror det som uttalas i de kristna lärosatserna.» Inför detta frågade han sig själv om han var en kristen och drog slutsatsen att […]

1993/2 – Utblick över samtiden

Ockulta budskap på Stiftsgården | Nr 2, 1993 sida 78 Kyrkoherde Sven Helmerius har i ett öppet brev infört i dagstidningarna i Härnösands stift vänt sig till biskop och domkapitel därstädes. Den fråga han ställer är om det ockulta budskap som framfördes på Stiftsgården var sanktionerat av biskopen och ägde rum med stiftsledningens goda minne. […]

1991/3 – Utblick över samtiden

Luther och Lutherbilden i Sverige | Nr 3, 1991 sida 92 Birgit Stolt, professor i tyska språket, känd för sitt arbete »Språkblandningen i Luthers bordssamtal» (Luther och studenterna talade tyska och latin om vartannat), skriver i Svensk Teologisk Kvartalsskrift 66/1990 en artikel om dagens svenska bild av Luther. Artikeln bär rubriken: »Bister, mörk och sammanbiten: […]

1972/1 – Utblick över samtiden

Abortfrågan Ärkebiskopen har i ett remissyttrande kritiserat abortkommitténs betänkande. Arbetet 22/1 citerar: [0] – Det mänskliga fostrets rätt till liv förbigås helt i abortutredningens betänkande. Den inriktar sig helt på kvinnans intressen. Men livets rätt måste också hävdas mot mänskligt maktmissbruk… [1] – Abortutredningen företräder en fortplantningsideologi, som står i klar konflikt med den kristna tron.[2] Flera […]