Information från Biblicum

1120 of 50 items

Inspelningar från Biblicumdagarna 20-21 januari 2018

by Ola Österbacka

Inspelningar från Biblicumdagarna har lagts ut som ljudfiler och delvis med video och text. Seth Erlandsson: Varför reformation? (mp3 och video) Ola Österbacka: Med svansarna hopbundna – romare och svärmare då och nu (mp3 och pdf) Seth Erlandsson: Sammanblandningen av lag och evangelium (mp3 och video) Peter Öman: 95 teser för 21:a århundradet (mp3)

Biblicumdagar i Vännäs och Umeå

by Ola Österbacka

Den 20–21 januari 2018 ordnar Stiftelsen Biblicum en serie föredrag i Västerbotten. På lördag hålls föredragen på lägergården Fridhem i Vännäs och på söndagen i LBK-församlingens lokal på Dunkersgatan 5 i Umeå. Detaljprogram finns här.

Biblicum nr 4/2017 som pdf

by Ola Österbacka

Nr 4 av tidskriften Biblicum torde ha nått prenumeranterna och finns nu tillgänglig som pdf. Ur innehållet: Redaktionellt Bokstavlig eller andlig tolkning, del II. Siegbert W Becker Lärorika artiklar om Bibeln och bibeltolkning. SE Simeon i templet (Luk 2:25–35). Egil Edvardsen Utblick över samtiden Litteratur (recension av Gärdeborn: Mästerdirigentens verk) Länk till pdf-utgåvor finns här. […]

Äldre nummer av tidskriften

by Ola Österbacka

Nu är arbetet med att införa äldre nummer av tidskriften Biblicum så gott som slutfört. Några undantag bör nämnas: Särtryck av småskrifter är inte införda. Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter. Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas. […]

Inspelningar från reformationens 500-årsjubileum

by Ola Österbacka

Inspelningar från reformationsjubileet i Ljungby den 3 november 2017 finns som separata inspelningar (video- och ljudfiler) och nås på följande länkar : Inledning av Ingvar Adriansson och psalmsång: Vår Gud är oss en väldig borg Andreas Drechsler: Här står jag … Lars Borgström: Om en kristen människas frihet Seth Erlandsson: Rättfärdiggörelsen – är Bibeln oklar?

Biblicum nr 3/2017

by Ola Österbacka

Nr 3/2017 av Biblicum har utkommit och bör ha nått prenumeranterna. Ur innehållet: Bibelns skapelseberättelse och den babyloniska Bokstavlig eller andlig tolkning Jesu översteprästerliga förbön, sista delen Guds hand, rygg och ansikte Inför lutherjubileet; frågor och svar; utblick över samtiden Litteratur (Anders Gärdeborn: Den avslutande timmen; Matti Väisänen: Dopet, tron och frälsningen) Numret kan laddas […]

Biblicum nr 2/2017 som pdf

by Ola Österbacka

Det andra numret för 2017 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner som pdf. Ur innehållet: Varför finns ondska, lidande och död? Spikar, krona, kors Jesu översteprästerliga förbön (forts.) Kunde Mose ha skrivit med hjälp av en alfabetisk skrift? Luther och toleransen  Frågor och svar Utblick över samtiden I förra numret uppmärksammades en sensationell forskningsrapport om en alfabetisk […]

Reformationsjubileum i Ljungby 3 november 2017

by Ola Österbacka

Med anledning av reformationens 500-årsjubileum inbjuder Stiftelsen Biblicum till en föreläsningsdag i Markuskyrkan i Ljungby, Hantverkareg. 8, fredagen den 3 november 2017. Program: 14.00 Inledning, stiftelsens ordförande, pastor Egil Edvardsen, Ålgård, Norge Här står jag …, pastor Andreas Drechsler, Dresden, Tyskland 15.00 Kaffeuppehåll 16.00 Om en kristen människas frihet, pastor Lars Borgström, Uppsala 17.00 Rättfärdiggörelsen – är […]

Nyinlagda inspelningar från 1970-talet

by Ola Österbacka

Arbete pågår med att digitalisera inspelningar som inte tidigare funnits med i vår samling. Länkarna finns insatta på sidan Andra Biblicumföredrag under resp. talare och kommer också att uppdateras här de närmaste veckorna. Kurs i Umeå 1–4 augusti 1973 (delvis): Lars Engquist: Omvändelsen Ingemar Furberg: Andens fullhet Ingemar Furberg: Andligt och världsligt regemente Ingemar Furberg: Guds […]