Nyare nummer finns som pdf (från 2000, samt nr 3–4/1999).

Arbetet med att lägga in äldre nummer är i huvudsak avslutat. Ännu återstår att lägga in fotnoter och smärre justeringar.

Tidskriften utkommer även i pappersformat. Prenumerera via webbutiken!

 

Tidskriftens expedition:

Ingvar Adriansson
Släntvägen 10
S-331 35 Värnamo
E-post: biblicum[snabel-a]biblicum.se

Tidskriftens bankkonto (även gåvor till stiftelsen):

IBAN: SE34 6000 0000 0003 0532 0718
BIC/SWIFT: HANDSESS

Prenumerationspris:

Sverige: 250 svenska kr (stud. 150 SEK)
Norge: 290 norska kr (stud. 200 NOK)
Danmark: 270 danska kr (stud. 190 DKK)
Finland och övriga Europa: 36 euro (stud. 25 EUR)

Redaktionen:

Redaktör:
Seth Erlandsson
Vitmåragatan 9B
S-722 26 Västerås.
E-post: seth.erlandsson[snabel-a]tele2.se

Ansvarig utgivare: Stefan Hedkvist.

Redaktionskommitté: Seth Erlandsson, Stefan Hedkvist, Alvar Svenson, Egil Edvardsen och Ola Österbacka, och för layout mm Kjell Petter Bakken.

Webbansvarig:
Ola Österbacka
e-post: ola.osterbacka[snabel-a]biblicum.se
Medarbetare: Ingvar Adriansson, Kjell Petter Bakken, Ulf Westerberg m. fl.