Välkommen att lyssna på undervisning, läsa tidskriften Biblicum och ta del av den senaste informationen om vår verksamhet!

Senaste inlägg

Biblicum nr 2/2024 som pdf

Nu finns Biblicum nr 2/2024 att ladda ner som pdf. Ur innehållet: Redaktionellt Kort inledning till Daniels bok (ur Lars Borgström: ”Vilken gud kan då rädda er?”) Hur ska Bibeln översättas? (ur Seth Erlandssons bok med samma namn) Agurs bekännelse och bön (Ords 30:1-9), Tor Jakob Welde Bibelsyn och biblisk tro, Seth Erlandsson Innebörden av […]

Biblicum nr 1/2024 som pdf

Nu finns det första numret för 2024 av tidskriften Biblicum att ladda ner som pdf. Ur innehållet: Två förbund med bara ett gudsfolk, Egil Edvardsen När kommer Guds rike? Bjarte Edvardsen Guds fria nåd, hur är den möjlig? Seth Erlandsson Kristi födelse – den nya tidsåldern, Brandt Klawitter ”En gång blir jorden ny. Det bibliska […]

Luther och antisemitismen

Lars Borgström har översatt och utverkat tillstånd att publicera en omfattande artikel av den pensionerade juristen Ruth Magnusson Davis till försvar av Martin Luther mot de häftiga angrepp som gjorts mot hans skrift ”Om judarna och deras lögner”. Dokumentet har publicerats på logosmappen.net både i originalform (på engelska) och i svensk översättning. En annan artikel […]

Biblicum har ny ordförande

Den mångårige ledamoten Egil Edvardsen, sedan 2015 också ordförande, har bett om befrielse från sitt uppdrag, vilket beviljades vid styrelsens sammanträde den 13 februari 2024 med varma tackord. Till ny ordförande valdes den 13 februari 2024 Tor Jakob Welde från Bergen, pastor och ordförande i Den Lutherske Bekjennelseskirke, Norge. Som vice ordförande fortsätter Seth Erlandsson, […]

Biblicum nr 4 som pdf

Nu finns det fjärde numret för 2023 att ladda ner som pdf på Biblicums webbplats. Direkt till pdf. Ur innehållet: Redakti0nellt Bibeltrohet i teori och praktik, Ola Österbacka Skillnaden mellan Gamla och Nya testamentet, Seth Erlandsson Betyder uppmaningen ”du måste”, ”du skall” att du kan? Stefan Sjöqvist Så många gånger som sju gånger? (Matt 18:21), […]

Senaste föredrag

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Biblicums ordförande är Egil Edvardsen och verksamhetsledare Ingvar Adriansson. Övriga ledamöter är Seth Erlandsson (vice ordförande), Thomas Erlandsson (kassaförvaltare), Tor Jakob Welde och Ola Österbacka (sekreterare). Samtliga kan kontaktas per e-post fornamn.efternamn@biblicum.se.

Ge en gåva!

Inom Sverige:
Bankgiro: 251-4701
Swish: 123 626 96 33

Eurobetalning:
IBAN: SE34 6000 0000 0003 0532 0718
BIC/SWIFT: HANDSESS

Prenumerera på Biblicum-Nytt!

Nu kan du prenumerera på e-postinformation om kurser, inspelningar och nya böcker. Vi sänder ut e-postbrev med några månaders mellanrum.

Rekommenderas

Sök bland Biblicums inspelningar i en databas, välj talare från lista eller ämne, eller visa lista.

Ladda ner telegram för högtid och sorg (eller köp från Biblicum).