Välkommen att lyssna på undervisning, läsa tidskriften Biblicum och ta del av den senaste informationen om vår verksamhet!

Senaste inlägg

Ny ledamot i Biblicum

Med glädje får vi meddela att Stiftelsen Biblicum fått en ny ledamot och styrelsemedlem: pastor Lars Borgström från Uppsala. Han är komminister i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet och lärare i Movingers gymnasium i Stockholm. Lars Borgström är välkänd i Biblicums kretsar. Han har skrivit flera böcker som publicerats på Biblicums förlag, och även via hans […]

Biblicum nr 3 som pdf

Nu finns det tredje numret för 2023 att ladda ner som pdf på Biblicums webbplats. Direkt till pdf. Ur innehållet: Redaktionellt En dårskap för världen, Tor Jakob Welde August Strindbergs andliga utveckling, Lars Borgström Vem Gud verkligen är, Stefan Sjöqvist Hur och när kommer den helige Ande? Bjarte Edvardsen Det utlovade landet, Seth Erlandsson Jesus […]

Inspelningar från Biblicumdagen i Alvesta

Nu finns samtliga inspelningar från Biblicumdagen i Alvesta både i video- och ljudformat (mp3). Du kan välja bland de fyra föredragen på sidan Nyare, kronologiskt under Undervisning > Biblicumföredrag eller Inspelningsdatabas. (Om du använder iOS (iPhone eller iPad) kan du ladda ner appen FileMaker Go från AppStore och öppna via titus.anet.fi/biblicum.)

Biblicum nr 2/2023 och två artiklar

Nu finns följande nyheter på våra sidor: Tidskriften Biblicum 2/2023 som pdf Redaktionellt Seth Erlandsson: Guds tecken och under Egil Edvardsen: Jesus och domen – del 1 Stefan Sjöqvist: Gudsfruktan och barnmorskorna Shifra och Pua Lars Borgström: Profeten och statsmannen Daniel Seth Erlandsson: Hur ska 1 Tim 2:12 tolkas? Lars Borgström: Skilsmässa och omgifte – […]

Inspelningar från Biblicumdagen 22 april

Nu finns alla inspelningar från Biblicumdagen i Norrköping 22 april 2023 att lyssna eller se: Inspelningar i kronologisk ordning Det tekniska utförandet är varierande och det är tänkt att vissa brister ännu ska repareras.

Senaste föredrag

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Biblicums ordförande är Egil Edvardsen och verksamhetsledare Ingvar Adriansson. Övriga ledamöter är Seth Erlandsson (vice ordförande), Thomas Erlandsson (kassaförvaltare), Tor Jakob Welde och Ola Österbacka (sekreterare). Samtliga kan kontaktas per e-post fornamn.efternamn@biblicum.se.

Ge en gåva!

Inom Sverige:
Bankgiro: 251-4701
Swish: 123 626 96 33

Eurobetalning:
IBAN: SE34 6000 0000 0003 0532 0718
BIC/SWIFT: HANDSESS

Prenumerera på Biblicum-Nytt!

Nu kan du prenumerera på e-postinformation om kurser, inspelningar och nya böcker. Vi sänder ut e-postbrev med några månaders mellanrum.

Rekommenderas

Sök bland Biblicums inspelningar i en databas, välj talare från lista eller ämne, eller visa lista.

Ladda ner telegram för högtid och sorg (eller köp från Biblicum).