Inspelningar från Biblicumkurser. Professor Siegbert W Becker från Wisconsinsynoden föreläste vid några kurser på 1970- och 1980-talen, och tolkades till svenska av teol.dr Seth Erlandsson. Denna medverkade själv med några av serierna och en serie leddes av teol.dr Ingemar Furberg.

Romarbrevet, S Becker

Uppenbarelseboken, S Becker; Uppsala 21–23/3 1977Galaterbrevet, I Furberg
1979, Klepp, Norge


Jesaja, S Erlandsson