På denna sida införs föredrag, som inte ingår i större helheter, enligt föreläsare och i alfabetisk ordning. Se även Västerås bibelforum och Bibelns böcker. Noteringar om tid och plats för föreläsningar läggs in efter hand, men en del uppgifter saknas. Nyare inspelningar finns här (från 2012).

Becker, Siegbert W

Under många år besökte professor Siegbert W Becker Skandinavien för att föreläsa på Biblicumkurser. Här finns en del av hans undervisning. Mera finns i avdelningen Bibelns böcker. Becker tolkas till svenska av Seth Erlandsson.

Edvardsen, Egil

Engquist, Lars

Erlandsson, Seth
(Se även Bibelforum och Bibelns böcker)

Furberg, Ingemar
(Se även Bibelns böcker)

Hedegård, David

Hedkvist, Stefan

Svenson, Alvar

Thompson, Glenn och Lawrence, C J