Information från Biblicum

110 of 100 items

Biblicum nr 1/2024 som pdf

by Ola Österbacka

Nu finns det första numret för 2024 av tidskriften Biblicum att ladda ner som pdf. Ur innehållet: Två förbund med bara ett gudsfolk, Egil Edvardsen När kommer Guds rike? Bjarte Edvardsen Guds fria nåd, hur är den möjlig? Seth Erlandsson Kristi födelse – den nya tidsåldern, Brandt Klawitter ”En gång blir jorden ny. Det bibliska […]

Luther och antisemitismen

by Ola Österbacka

Lars Borgström har översatt och utverkat tillstånd att publicera en omfattande artikel av den pensionerade juristen Ruth Magnusson Davis till försvar av Martin Luther mot de häftiga angrepp som gjorts mot hans skrift ”Om judarna och deras lögner”. Dokumentet har publicerats på logosmappen.net både i originalform (på engelska) och i svensk översättning. En annan artikel […]

Biblicum har ny ordförande

by Ola Österbacka

Den mångårige ledamoten Egil Edvardsen, sedan 2015 också ordförande, har bett om befrielse från sitt uppdrag, vilket beviljades vid styrelsens sammanträde den 13 februari 2024 med varma tackord. Till ny ordförande valdes den 13 februari 2024 Tor Jakob Welde från Bergen, pastor och ordförande i Den Lutherske Bekjennelseskirke, Norge. Som vice ordförande fortsätter Seth Erlandsson, […]

Biblicum nr 4 som pdf

by Ola Österbacka

Nu finns det fjärde numret för 2023 att ladda ner som pdf på Biblicums webbplats. Direkt till pdf. Ur innehållet: Redakti0nellt Bibeltrohet i teori och praktik, Ola Österbacka Skillnaden mellan Gamla och Nya testamentet, Seth Erlandsson Betyder uppmaningen ”du måste”, ”du skall” att du kan? Stefan Sjöqvist Så många gånger som sju gånger? (Matt 18:21), […]

Ny ledamot i Biblicum

by Ola Österbacka

Med glädje får vi meddela att Stiftelsen Biblicum fått en ny ledamot och styrelsemedlem: pastor Lars Borgström från Uppsala. Han är komminister i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet och lärare i Movingers gymnasium i Stockholm. Lars Borgström är välkänd i Biblicums kretsar. Han har skrivit flera böcker som publicerats på Biblicums förlag, och även via hans […]

Biblicum nr 3 som pdf

by Ola Österbacka

Nu finns det tredje numret för 2023 att ladda ner som pdf på Biblicums webbplats. Direkt till pdf. Ur innehållet: Redaktionellt En dårskap för världen, Tor Jakob Welde August Strindbergs andliga utveckling, Lars Borgström Vem Gud verkligen är, Stefan Sjöqvist Hur och när kommer den helige Ande? Bjarte Edvardsen Det utlovade landet, Seth Erlandsson Jesus […]

Inspelningar från Biblicumdagen i Alvesta

by Ola Österbacka

Nu finns samtliga inspelningar från Biblicumdagen i Alvesta både i video- och ljudformat (mp3). Du kan välja bland de fyra föredragen på sidan Nyare, kronologiskt under Undervisning > Biblicumföredrag eller Inspelningsdatabas. (Om du använder iOS (iPhone eller iPad) kan du ladda ner appen FileMaker Go från AppStore och öppna via titus.anet.fi/biblicum.)

Biblicum nr 2/2023 och två artiklar

by Ola Österbacka

Nu finns följande nyheter på våra sidor: Tidskriften Biblicum 2/2023 som pdf Redaktionellt Seth Erlandsson: Guds tecken och under Egil Edvardsen: Jesus och domen – del 1 Stefan Sjöqvist: Gudsfruktan och barnmorskorna Shifra och Pua Lars Borgström: Profeten och statsmannen Daniel Seth Erlandsson: Hur ska 1 Tim 2:12 tolkas? Lars Borgström: Skilsmässa och omgifte – […]

Inspelningar från Biblicumdagen 22 april

by Ola Österbacka

Nu finns alla inspelningar från Biblicumdagen i Norrköping 22 april 2023 att lyssna eller se: Inspelningar i kronologisk ordning Det tekniska utförandet är varierande och det är tänkt att vissa brister ännu ska repareras.

Artiklar från jubileumsboken Biblisk tro

by Ola Österbacka

Nu finns det mesta av artiklarna i boken Biblisk tro, jubileumsboken från hösten 2018, som separata artiklar, lätta att länka till och tipsa vänner. Många av artiklarna finns också från tidigare på annan plats, men här är de uppfräschade som i boken. De som publicerats efter 1999 som pdf finns endast här som skilda artiklar. […]