En serie föredrag (mp3) med undervisning i den kristna läran av teol.dr Seth Erlandsson. Föredragen hölls under åren 1979–81 i Uppsala.

 1. Bibeln
 2. Den ende sanne Guden
 3. Guds egenskaper, del 1
 4. Guds egenskaper, del 2
 5. Världens skapelse, del 1
 6. Världens skapelse, del 2
 7. Hur Gud uppehåller och styr världen
 8. Änglarna, del 1
 9. Änglarna, del 2
 10. Människans skapelse och natur, syndafallet
 11. Människans skapelse och utvecklingsläran
 12. Människans syndafall och utvecklingsläran
 13. Lagen, del 1
 14. Lagen, del 2, synden och dess orsaker
 15. Syndens följder, arvsynd
 16. Verksynd
 17. Synden mot den helige Ande
 18. Den frälsande nådens egenskaper
 19. Kristi person, Gud och människa, del 1
 20. Kristi person, Gud och människa, del 2
 21. Kristi person, Gud och människa, del 3
 22. forts. från föreg. samt Kristi förnedring
 23. Kristi upphöjelse
 24. Kristi himmelsfärd
 25. Kristi profet- och prästämbete
 26. Kristi offer och GTs offer, Kristi prästerliga ämbete
 27. Forts. från föregående, samt Kristi konungsliga ämbete
 28. Kristus regerar i de troendes hjärtan. Återlösningen
 29. Den helige Andes verk, frälsning av nåd, heliggörelsen
 30. Den helige Andes verk – genom Ord och Sakrament
 31. Den helige Andes verk – Lag, Evangelium, omvändelsen
 32. Omvändelsen, tron
 33. Tron är ett Guds verk, om trons natur m.m.
 34. Trons föremål m.m.
 35. Tron grundar sig på Guds fasta löfte, rättfärdiggörelsen
 36. Rättfärdiggörelsen genom tron
 37. forts. från föregående
 38. Goda gärningar
 39. Trons gärningar och dess lön
 40. forts. samt den kristnes kors (lidande) och tröst
 41. Hur skall vi bli bevarade i tron, om utkorelsen av nåd
 42. Utkorelsen av nåd, del 2
 43. Utkorelsen av nåd, del 3
 44. Nådemedlen, del 1
 45. Nådemedlen, del 2 – sakramenten
 46. Nådemedlen, del 3 – dopet
 47. Nådemedlen, del 4 – dopet
 48. Nådemedlen, del 5 – barndopet
 49. Nådemedlen, del 6 – nattvarden
 50. Nådemedlen, del 7 – nattvarden
 51. Nådemedlen, del 8 – nattvarden. Läran om kyrkan, del 1
 52. Läran om kyrkan, del 2
 53. Läran om kyrkan, del 3
 54. Läran om kyrkan, del 4
 55. Kyrkans makt – nyckelmakten, del 1
 56. Kyrkans makt – nyckelmakten, del 2
 57. Kyrkotukten. Prästämbetet, del 1
 58. Prästämbetet, del 2
 59. Prästämbetet, del 3
 60. Prästämbetet, del 4
 61. Den världsliga överheten, del 1
 62. Den världsliga överheten, del 2, stat och kyrka m.m.
 63. Äktenskapet
 64. De yttersta tingen, del 1 – döden
 65. De yttersta tingen, del 2 – Kristi återkomst
 66. De yttersta tingen, del 3 – forts. samt tusenårsriket
 67. De yttersta tingen, del 4 – uppståndelsen, Israel
 68. De yttersta tingen, del 5 –  världens slut, ny värld
 69. De yttersta tingen, del 6 – himmelen, evigt liv och salighet