Denna sida är under arbete. Länkar läggs in efter hand. Se även Bibelns böcker och Andra föredrag enligt lärare.

Biblicumföredrag 1971

Biblicumkurs i Umeå 1972

 • Lag och evangelium, S W Becker (tolkning)
 • Jesaja 53 I, S Erlandsson
 • Jesaja 53 II, S Erlandsson
 • Jesaja 53 III, S Erlandsson
 • In i Bibelns värld, S Erlandsson
 • Fariseism – gammal och ny, I Furberg
 • Arken, templet och Kristi kropp, I Furberg
 • Anden och andarna, I Furberg

Biblicumkurs i Umeå aug 1973

Biblicumföredrag 1974

Biblicumkurs i Umeå 1974, S Erlandsson

Biblicumkurs i Umeå 1975

 • Att översätta Bibeln I, S Erlandsson
 • Att översätta Bibeln II, S Erlandsson
 • Bibeln, Guds ord, S Erlandsson
 • Bibeln och evigheten, S Erlandsson
 • Bibeln och Kristus, I Furberg
 • Bibeln och dess kritiker, G Thompson
 • Bibeln i församlingen, L Engquist

Bibelföredrag 1975

Biblicumkurs i Stavanger 1976

Biblicumföredrag i Uppsala 1976

Biblicumkurs i Umeå 1976

Romarbrevet, Uppsala 7–9 mars 1977, S W Becker, tolk: S Erlandsson

Uppenbarelseboken, Uppsala 21–23 mars 1977, S W Becker, tolk: S Erlandsson

Biblicumkurs på Stavanger lärarhögskola, 25–27 mars 1977, S W Becker och S Erlandsson

Bibliska lärofrågor, Uppsala 12–14 april 1977; S W Becker, tolk: S Erlandsson

Biblicumföredrag 1977, S Erlandsson och S W Becker

Biblicumkurs i Skellefteå 1978

Biblicumföredrag 1978

Nåden alene,  Klepp folkehøyskole 2–4.1978, S Erlandsson

Studiecirkeln ”Vad säger Bibeln?” S Erlandsson, hösten 1979

  1. Vad säger Bibeln om Gud?
   Forts, frågor och svar
  2. Kan vi lita på Bibeln och bibelöversättningarna?
   Forts, frågor och svar
  3. Bibeln och utvecklingsläran
   Forts, frågor och svar
  4. Vad säger Bibeln om Kristus?
   Forts, frågor och svar
  5. Vad säger Bibeln om tron?
   Forts, frågor och svar
  6. Vad säger Bibeln om rättfärdiggörelsen och omvändelsen?
   Forts, frågor och svar
  7. Vad säger Bibeln om kyrkan?
   Forts, frågor och svar
  8. Vad säger Bibeln om dop och nattvard?
   Forts, frågor och svar
  9. Vad säger Bibeln om Israel?
   Forts, frågor och svar
  10. Vad säger Bibeln om Kristi återkomst?
   Forts, frågor och svar

Biblicumföredrag i Vasa, Evangeliska folkhögskolan, hösten 1979; S Erlandsson

Biblicumkurs i Avaldsnes 1979

 • Bibelöversättning och bibeltolkning I, S Erlandsson
 • Bibelöversättning och bibeltolkning II, S Erlandsson
 • Kristi utblottelse och upphöjelse I, I Furberg
 • Bibelöversättning och bibeltolkning III, S Erlandsson
 • Kristi utblottelse och upphöjelse II, I Furberg

Biblicumföredrag 1979


Julbetraktelse 1979, S Erlandsson