Denna sida är under arbete. Länkar läggs in efter hand. Se även Bibelns böcker och Andra föredrag enligt lärare.

Biblicumföredrag 1971

Biblicumkurs i Umeå 1972

 • Lag och evangelium, S W Becker (tolkning)
 • Jesaja 53 I, S Erlandsson
 • Jesaja 53 II, S Erlandsson
 • Jesaja 53 III, S Erlandsson
 • In i Bibelns värld, S Erlandsson
 • Fariseism – gammal och ny, I Furberg
 • Arken, templet och Kristi kropp, I Furberg
 • Anden och andarna, I Furberg

Biblicumkurs i Umeå aug 1973

Biblicumföredrag 1974

Biblicumkurs i Umeå 1974, S Erlandsson

Biblicumkurs i Umeå 1975

 • Att översätta Bibeln I, S Erlandsson
 • Att översätta Bibeln II, S Erlandsson
 • Bibeln, Guds ord, S Erlandsson
 • Bibeln och evigheten, S Erlandsson
 • Bibeln och Kristus, I Furberg
 • Bibeln och dess kritiker, G Thompson
 • Bibeln i församlingen, L Engquist

Bibelföredrag 1975

Biblicumkurs i Stavanger 1976

Biblicumföredrag i Uppsala 1976

Biblicumkurs i Umeå 1976

Romarbrevet, Uppsala 7–9 mars 1977, S W Becker, tolk: S Erlandsson

Uppenbarelseboken, Uppsala 21–23 mars 1977, S W Becker, tolk: S Erlandsson

Biblicumkurs på Stavanger lärarhögskola, 25–27 mars 1977, S W Becker och S Erlandsson

Bibliska lärofrågor, Uppsala 12–14 april 1977; S W Becker, tolk: S Erlandsson

Biblicumföredrag 1977, S Erlandsson och S W Becker

Biblicumkurs i Skellefteå 1978

Biblicumföredrag 1978

Nåden alene,  Klepp folkehøyskole 24–27 juli 1979, S Erlandsson

Biblicumföredrag i Vasa, Evangeliska folkhögskolan, 9–10 februari 1979; S Erlandsson

Biblicumkurs i Avaldsnes 1979

Biblicumföredrag 1979


Julbetraktelse 1979, S Erlandsson