Nu finns Biblicum nr 2/2024 att ladda ner som pdf. Ur innehållet:

 • Redaktionellt
 • Kort inledning till Daniels bok (ur Lars Borgström: ”Vilken gud kan då rädda er?”)
 • Hur ska Bibeln översättas? (ur Seth Erlandssons bok med samma namn)
 • Agurs bekännelse och bön (Ords 30:1-9), Tor Jakob Welde
 • Bibelsyn och biblisk tro, Seth Erlandsson
 • Innebörden av Jesu uppståndelse, Tor Jakob Welde
 • Israel och det gamla förbundet, SE
 • Frågor och svar
  • Ordet ”evig” eller ”evighet”
 • Utblick över samtiden
  • Två kyrkliga jubileer, ett 2023 och ett 2024
  • Relativism och spegelfäkteri inom finska folkkyrkan
  • En gripande levnadshistoria

Tidigare årgångar (från 1999, delvis) finns att ladda ner här.