Vi hoppas efterhand kunna lägga ut podcaster här med samtal i olika frågor. En första podcast har producerats i juli 2022 där Biblicums ordförande Egil Edvardsen samtalar med vice ordförande och tidskriften Biblicums redaktör Seth Erlandsson om hans nya bok Profeten Sakarja och hans bok. Boken kan beställas från Biblicums förlag för 150 kr.