Stiftelsen Biblicum

Ordförande (vald 13/2 2024) är Tor Jakob Welde, Sundts veg 9 A, N-5521 Nesttun; tfn +47 480 36 895
Vice ordförande Seth Erlandsson, Vitmåragatan 9B, SE-722 26 Västerås; tfn +46 73 976 3958
Sekreterare
Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 Vasa; tfn +358 50 339 6383
Ingvar Adriansson, Släntvägen 10, SE-331 35 Värnamo; tfn +46 70 393 8127
Lars Borgström, Odensgatan 15, SE-753 13 Uppsala; tfn +46 73 971 7321
Thomas Erlandsson, Stugvägen 63, SE-605 60 Svärtinge; tfn +46 11 331 314

E-postadresser: fornamn.efternamn@biblicum.se

Stiftelsens verksamhetsställe är Hantverkaregatan 8, SE-341 36 Ljungby, Sverige.

Verksamhetsledare (deltid): Ingvar Adriansson, se ovan

Stiftelsens och tidskriftens bankkonton:

Bankgiro (inom Sverige): 251-4701
Swish: 123 626 9633
Handelsbanken, clearing: 6806, kontonummer: 305 320 718
Utrikes betalningar (eurobetalning), IBAN: SE34 6000 0000 0003 0532 0718, BIC/SWIFT: HANDSESS
Kassaförvaltare: Thomas Erlandsson
E-post: ekonomi[snabel-a]biblicum.se

Förlagets och tidskriftens expedition:

Verksamhetsledare: Ingvar Adriansson, tfn +46 70 393 8127
Förlagssekreterare: Elaine Svenson, tfn +46 70 273 0563. Ring för överenskommelse om besök.
Förlagsassistent: Johanna Adriansson
E-post: biblicum[snabel-a]biblicum.se

Tidskriften:

Prenumerera antingen via webbshoppen eller e-post.

Prenumerationspris:
Sverige: 250 svenska kr (stud. 150 SEK)
Norge: 290 norska kr (stud. 200 NOK)
Danmark: 270 danska kr (stud. 190 DKK)
Finland och övriga Europa: 36 euro (stud. 25 EUR)
Portokostnader för fyra nummer (som är inkluderat i prenumerationspriset) är f.n. inom Sverige 26 kronor, utanför Sverige minst 96 kronor.

Redaktör:
Seth Erlandsson

Vitmåragatan 9B, SE-722 26 Västerås; tfn +46 73 976 3958

Ansvarig utgivare: Ingvar Adriansson.

Redaktion: Stiftelsens ledamöter (se ovan), och för layout m m Kjell Petter Bakken.

Webbansvarig:

Ola Österbacka
Medarbetare: Erik Pozzato,  Ingvar Adriansson, Kjell Petter Bakken m fl.

Notering om GDPR-policy:

Stiftelsen Biblicum använder den information du erbjuder för att sända information till dig om Stiftelsens verksamhet och om produkter i webbutiken. Personuppgifter överlämnas inte till tredje part. Du kan när som helst be om att avlägsnas från våra register genom att sända e-post till ola.osterbacka — @ — biblicum.se. Vi ger inga uppgifter vidare till tredje part och hanterar din information med respekt.