Inspelningar från Biblicumkurser under 1980-talet, ordnade i kronologisk ordning. Arbete pågår och sidan uppdateras.

Den utvidgade institutionens invigning, Uppsala 13 september 1980

Allhelgonahelg på Biblicum 1980, S Erlandsson

Biblicumföredrag våren 1981, S Erlandsson

Biblicumkurs i Stavanger, april 1981, S Erlandsson

  Biblicumkurs på Haugetun, Norge, 9–13 juli 1981

Biblicumföredrag i Yxenhult, Markaryd, 1981

Daniels bok, föredrag hösten 1981, S Erlandsson

 1. Del 1: inledning
 2. Del 2: överblick kap 1
 3. Del 3: Dan 2:1-45
 4. Del 4: Dan 2:46-4:30
 5. Del 5: Dan 4:31-5:31
 6. Del 6: Dan 6:1-7:27
 7. Del 7: Dan 7:28-8:14
 8. Del 8: Dan 8:15-9:23
 9. Del 9: Dan 10:1-12:13
 10. Del 10: Dan 9:24-27

Bibelkurs: Bibeln och vår tid; Evangeliska folkhögskolan i Vasa i september 1981, I Furberg

Ungdomshelg i Uppsala 28–29 nov 1981

Biblicumföredrag i Göteborg mars 1982

Biblicumföredrag i Markaryd, 8–9 maj 1982, S Erlandsson

 • Det andliga och det osynliga
 • Guds styrelse
 • Psaltaren
 • Den Helige Andes uppgift

Vad säger Bibeln? Biblicumkurs i Stavanger 15–17 april 1982, S Erlandsson

Biblicumföredrag 1982, S Erlandsson

 • Kristus i dagens kyrkor
 • Sant och falskt om nåden
 • Sann och falsk kyrklig gemenskap
 • Hur skall jag få en viss och stadig tro?

Biblicumkurs på Bakketun folkehøgskole 15–19 juli 1982

Biblicumkurs oktober 1982, S Erlandsson

 • Bibeln
 • Omvändelsen och boten
 • Rättfärdiggörelsen
 • Rättfärdiggörelsen. Evangeliets innehåll
 • Helgelsen
 • Sakramenten och biblisk kyrkogemenskap
 • Svar på frågor

Biblicumföredrag i Göteborg mars 1983

Biblicumföredrag i Markaryd april 1983, S Erlandsson

 • Predikarens bok I
 • Predikarens bok II
 • Leviatan, den snabba ormen

Biblicumkurs i Stavanger 23–24 september 1983

 • Profeten Jeremia I, S Erlandsson
 • Profeten Jeremia II, S Erlandsson
 • Profeten Jeremia III, S Erlandsson
 • Profeten Jeremia IV, S Erlandsson
 • Profeten Jeremia V, S Erlandsson
 • ”For det er i ham vi lever, beveger oss og er til”, Apg 17:28; E Edvardsen
 • Guds allmenne nåde, E Edvardsen

Biblicumföredrag i Yxenhult 3/10 1983

 • Frihet och träldom enligt Bibeln, S Erlandsson

Biblicumföredrag 1983

Biblicumkurs i Göteborg mars 1984

Biblicumkurs på Kopervik, Norge, maj 1984, S Erlandsson

 • Guds ord
 • Evangelierna I
 • Evangelierna II
 • Den kristna friheten I
 • Den kristna friheten II
 • Den kristna friheten III

Biblicumkurs i Ørje, Norge, juli 1984

 • Den messianska tiden, S Erlandsson
 • Antikrist, I Furberg
 • Liberalteologin och GT I, Å Malander
 • Liberalteologin och GT II, Å Malander
 • Religion och magi, I Furberg
 • Messias i Psaltaren, S Erlandsson
 • Den bibliska tacksägelsen I, S Erlandsson
 • Den bibliska tacksägelsen II, S Erlandsson

Biblicumkurs i Stavanger, september 1984

 • Kristi brud, S Erlandsson
 • Kyrkans grundval, I Furberg
 • Ett i tron, S Erlandsson
 • Ekumenismen, I Furberg
 • Lekmännen, S Erlandsson
 • Det offentliga predikoämbetet, I Furberg
 • Kyrkan och staten, S Erlandsson
 • Varför en renlärig kyrka? S Erlandsson

Biblicumföredrag 1985, diverse orter

 • Guds Israel i profetian, S Erlandsson
 • ”Giv mig på nytt en fridmodig ande …”, Ljungby nov 1985, L Enquist
 • ”Giv mig på nytt en fridmodig ande …”, forts, Ljungby nov 1985, L Enquist
 • Var finns Kristi kyrka? Umeå, sept 1985, S Erlandsson
 • Vad skall vi tro? Norrköping sept 1985, S Erlandsson
 • Tro och kärlek, Markaryd okt 1985, S Erlandsson
 • Hur skall Bibeln översättas? Helsingborg okt 1985, S Erlandsson
 • Har Bibelns ord någon betydelse i dag? Helsingborg okt 1985, S Erlandsson
 • Förstår du vad du läser i Bibeln? Markaryd 1985, I Furberg

Biblicumkurs i Valle, Norge, pingst 1985, S Erlandsson

 • Guds fria gåva
 • Hur får jag det Gud ger?
 • Guds fria barn
 • Paulus som själavårdare I
 • Paulus som själavårdare II
 • Själen i nöd
 • Lovprisning och tillbedjan

Biblicumkurs i Kristiansand 1986, S Erlandsson

 • Finns det en äkta kristendom?
 • …  och hur ser den ut?
 • Skriften allena
 • Frågor och svar. Tron allena.
 • Tron allena, forts. Nåden allena.
 • Nåden allena, forts. Frågor och svar
 • Nåden allena

Biblicumföredrag, okänd tidpunkt, S Erlandsson

 • Försoningen och rättfärdiggörelsen
 • Den tredje orsaken

Biblicumkurs i Vasa, sommaren 1986