Föredrag av Seth Erlandsson vid Biblicumkurs i Alvesta 30 september 2023. Nr 1 av 4.