Lars Borgström har gjort de predikningar som tidigare har getts ut i bokform i videoform: Ett flödande ljus – predikningar genom Romarbrevet. Här finns samtliga predikningar med länk till Youtube. Det är meningen att de också ska komma som podcast med ljud. Länken på bibelstället öppnar texten och länken på avsnittets nummer öppnar Youtube-videon.

Ämne Längd Videolänk
Romarbrevet, förord och inledning 9:54 1/39
Romarbrevet 1:1-15 25:03 2/39
Romarbrevet 1:16-17 0:13:04 3/39
Romarbrevet 1:18-32 0:28:22 4/39
Romarbrevet 2:1-16 0:35:02 5/39
Romarbrevet 2:17-29 0:19:49 6/39
Romarbrevet 3:1-10 0:37:36 7/39
Romarbrevet 3:21-31 0:31:47 8/39
Romarbrevet 4:1-8 0:19:43 9/39
Romarbrevet 4:9-25 0:25:21 10/39
Romarbrevet 5:1-11 0:22:01 11/39
Romarbrevet 5:12-21 0:32:07 12/39
Romarbrevet 6:1-23 0:31:43 13/39
Romarbrevet 7:1-6 0:23:07 14/39
Romarbrevet 7:7-25, del 1 0:11:28 15/39
Romarbrevet 7:7-25, del 2 0:28:42 16/39
Romarbrevet 8:1-17, del 1 0:19:27 17/39
Romarbrevet 8:1-17, del 2 0:10:56 18/39
Romarbrevet 8:18-25 (ljudfilen kompletterad) 0:14:58 19/39 mp3 (15:39)
Romarbrevet 8:26-39 0:27:37 20/39
Romarbrevet 9:1-13, del 1 0:12:56 21/39
Romarbrevet 9:1-13, del 2 (ljudfilen kompletterad) 0:16:12 22/39 mp3 (18:34)
Romarbrevet 9:14-33 0:35:22 23/39
Romarbrevet 10:1-13 0:23:48 24/39
Romarbrevet 10:14-21 0:27:14 25/39
Romarbrevet 11:1-12 0:21:54 26/39
Romarbrevet 11:13-24 0:23:51 27/39
Romarbrevet 11:25-36 0:22:38 28/39
Romarbrevet 12:1-5 0:20:41 29/39
Romarbrevet 12:6-16 0:29:41 30/39
Romarbrevet 12:17-21 0:17:38 31/39
Romarbrevet 13:1-7 0:20:27 32/39
Romarbrevet 13:8-14 0:27:47 33/39
Romarbrevet 14:1-23 0:35:34 34/39
Romarbrevet 15:1-13 0:25:20 35/39
Romarbrevet 15:14-33 0:31:21 36/39
Romarbrevet 16:1-27 0:39:09 37/39
Appendix 1: vantolkningar av Romarbrevet 0:25:04 38/39
Appendix 2: Paulus liv i kronologisk uppställning 0:9:44 39/39