Här finns några länkar till undervisning om Israel: artiklar ur tidskriften, inspelningar och småskrifter som kan beställas från Biblicums webbutik. Listan ska uppdateras.

1. Artiklar ur tidskriften Biblicum

2. Inspelningar

S Becker, tolk: S Erlandsson

S Erlandsson

Västerås bibelforum, S Erlandsson

3. Småskrifter av S Erlandsson

(Dessa kan beställas från Biblicums webbutik)

Guds folk Israel, nr 1

I Gamla testamentet kan vi läsa om Guds utkorelse av Israel till sitt egendomsfolk och hur han uppenbarade sig för detta folk. Hur kom Israel att svara emot denna särskilda nåd från Gud och förvalta arvet från Mose? Hur gick det med Guds löften och Guds varningar? Vad var grunden för Israels existens?

Dessa och många andra frågor vill denna skrift söka ge svar på. Den vill genom ett enkelt bibelstudium redogöra för vad Bibeln själv säger om grunden för Israels existens i såväl gamla som nya förbundet, hur livsavgörande det är för Israel att hörsamma Guds ord och skilja sig från all falsk gudsdyrkan.

Israels frälsning, nr 10

Hur skall det gå för Israel? Skall Israel bli frälst? Vad menas med Israel enligt Bibeln? Har de löften som gavs till Israel i gamla förbundet upphävts genom nya förbundet?

Frågorna är många och svaren likaså. Stor oklarhet och förvirring råder. Vad säger då Bibeln om Israels frälsning? Avsikten med denna skrift är att presentera Bibelns svar på frågorna om Israel och dess frälsning i anslutning till apostelns framställning i Romarbrevet 9-11, grundstället för Bibelns lära om Israel och utkorelsen.

Israel som Guds tjänare, nr 16 (Biblicum nr 1/2012)

Gamla förbundet: Förbundet med Abraham, Sinaiförbundet, Guds handlande med Israel, uppfyllelsen av löftena och teokratins slut.

Israels tjänaruppdrag under gamla förbundet. Messias som den sanne tjänaren och jämförelse med tjänsten i nya förbundet.

Nytt vin i nya säckar: ”yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning”. Ersättningsteologin, löftet om återkomst till Jerusalem och staten Israel.

Israel och Guds rike enligt Jesu undervisning.