För att underlätta sökning planerar vi att här publicera ett urval av artiklar som ingått i tidskriften Biblicum. Sådana artiklar som ingått i äldre nummer läggs som länkar till dessa, medan artiklar som ingått i senare nummer som endast finns som pdf läggs in som nya sidor. Länkarna ordnas enligt årgång, de nyaste överst.

Biblicum 2020

Biblicum 1977

  • Seth Erlandsson: Kyrkogemenskap – vad säger Bibeln? Specialnummer 6–7/1977.