För att underlätta sökning publicerar vi här ett urval av artiklar som ingått i tidskriften Biblicum. Sådana artiklar som ingått i äldre nummer läggs som länkar till dessa, medan artiklar som ingått i senare nummer som endast finns som pdf läggs in som nya sidor. Länkarna ordnas enligt årgång, de nyaste överst.

Biblicum 2023

Biblicum 2022

Biblicum 2021

Biblicum 2020

Biblicum 2019

Biblicum 2009

Biblicum 1977