För att underlätta sökning publicerar vi här ett urval av artiklar som ingått i tidskriften Biblicum. Sådana artiklar som ingått i äldre nummer läggs som länkar till dessa, medan artiklar som ingått i senare nummer som endast finns som pdf läggs in som nya sidor. Länkarna ordnas enligt årgång, de nyaste överst.

Biblicum 2024

Biblicum 2023

Biblicum 2022

Biblicum 2021

Biblicum 2020

Biblicum 2019

Biblicum 2018

Festskrift med artiklar från Biblicum under 50 år (nr 3/2018). Redaktör: Seth Erlandsson (SE).
Många av artiklarna ingår i sin ursprungliga form på annan plats, men här är de bearbetade så som de ingick i festskriften. Bibelcitaten återges här i allmänhet enligt SFB 2015.

Biblicum 2017

  • Gottfried Herrmann: Luther och toleransen (2/2017)
    Finns även som länk från logosmappen.net, där det även finns en omfattande artikel till försvar för Luthers hårt kritiserade skrift ”Om judarna och deras lögner”. Artikeln har skrivits av pensionerade juristen Ruth Magnusson David och har översatts av Lars Borgström.

Biblicum 2009

Biblicum 1977