Det dryga arbetet med att flytta över det gamla arkivmaterialet, jämte komplettering av mellanrubriker, ingresser och vissa andra texter, har nu slutförts med några undantag.

  • Särtryck av småskrifter är inte införda. (Dessa kan köpas från Biblicums webbutik.)
  • Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter.
  • Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas.

Nr 3/1999 och samtliga nummer från 2000 finns som pdf.

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]