Välkommen att lyssna på undervisning, läsa tidskriften Biblicum och ta del av den senaste informationen om vår verksamhet! Lyssna på inspelningar från Biblicumkurs 20-21 januari!. Köp god litteratur via webbutiken!

Senaste inlägg

Stiftelsen Biblicum höll sitt första möte

Den 7 mars höll styrelsen för Stiftelsen Biblicum sitt första möte för år 2018. Enligt stadgarna ska varje ledamot årligen avlägga en bekännelse till Skriften, vilket skedde så att alla läste upp sina bekännelser. Samtliga publiceras här. Övriga ärenden var stiftelsens fondförvaltning, frågan om föreståndare för Biblicum, översättning och utgivning av Walthers föreläsningar om den […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Biblicum nr 1/2018 kan laddas ner

Nu finns det första numret för 2018 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Alla nummer från de senaste 17 åren finns här. Ur innehållet: Medborgarskap i himlen Profetian om Koresh Noas fortsatta historia Första tavlans bud Reformationen under hot Utblick över samtiden (ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, ett tredje kön) Litteratur (Anders Gärdeborns kommentar till […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Inspelningar från isagogik-kursen i augusti 2017

Inspelningar från dr John Brugs kurs i GT-isagogik i Ljungby 7–17.8.2017 finns tillgängliga, 59 lektioner av något olika längd. Sidan kräver lösenord. Följ och dela!

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Inspelningar från Biblicumdagarna 20-21 januari 2018

Inspelningar från Biblicumdagarna har lagts ut som ljudfiler och delvis med video och text. Seth Erlandsson: Varför reformation? (mp3 och video) Ola Österbacka: Med svansarna hopbundna – romare och svärmare då och nu (mp3 och pdf) Seth Erlandsson: Sammanblandningen av lag och evangelium (mp3 och video) Peter Öman: 95 teser för 21:a århundradet (mp3) Följ […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Biblicumdagar i Vännäs och Umeå

Den 20–21 januari 2018 ordnar Stiftelsen Biblicum en serie föredrag i Västerbotten. På lördag hålls föredragen på lägergården Fridhem i Vännäs och på söndagen i LBK-församlingens lokal på Dunkersgatan 5 i Umeå. Detaljprogram finns här. Följ och dela!

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Senaste föredrag

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Biblicums ordförande är Egil Edvardsen, vice ordförande Seth Erlandsson och sekreterare Stefan Hedkvist. Övriga styrelseledamöter är Ingvar Adriansson, Thomas Erlandsson och Ola Österbacka. Samtliga kan kontaktas per e-post fornamn.efternamn@biblicum.se.

Prenumerera på Biblicum-Nytt!

Nu kan du prenumerera på e-postinformation om kurser, inspelningar och nya böcker. Vi sänder ut e-postbrev med några månaders mellanrum.
Rekommenderas

Sök bland Biblicums inspelningar i en databas, välj talare från lista eller ämne, eller visa lista.

Ladda ner telegram för högtid och sorg (eller köp från Biblicum).

Stöd via PayPal!