Välkommen att lyssna på undervisning, läsa tidskriften Biblicum och ta del av den senaste informationen om vår verksamhet!

Senaste inlägg

Biblicum nr 4/2022 som pdf

Nr 4/2022 av tidskriften Biblicum har nu anlänt till prenumeranterna och pdf-versionen är tillgänglig för nedladdning (direktlänk). Ur innehållet: Redaktionellt Blir det fred på jorden? Bjarte Edvardsen Profeten Elia och änkan i Sarefat, Anders Einarsson De två sönerna (Luk 15:11–32), Lars Borgström Tron på Gud – förlegad vidskepelse? Seth Erlandsson Missförstådda bibelverser, Lars Borgström Frågor […]

Inspelningar från onlinekursen

Onlinekursen den 15 oktober 2022 hade som tema ”Frälsningen och yttersta domen”. Ett trettiotal var uppkopplade via Zoom och ytterligare följde några med via Youtube, där alla föredrag också finns i en enda videofil, redigerad av Erik Pozzato. Följande länkar finns till videolänk (i rubriken) och mp3 i parentes. På grund av sjukdom kunde Tor Jakob Welde […]

Onlinekurs 15 oktober 2022

Stiftelsen Biblicum ordnar för andra gången en onlinekurs lördagen den 15 oktober 2022. Kursen börjar kl 13.00 (svensk och norsk tid, kl 14 i Finland) och avslutas ca 16.30. Temat är Frälsningen och den yttersta domen. Medverkande är Egil Edvardsen, Seth Erlandsson, Ola Österbacka och Tor Jakob Welde. Undervisningen hålls på norska och svenska. Det finns två sätt […]

Biblicum nr 3/2022

Nu finns det tredje numret för 2022 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Ur innehållet: Redaktionellt: Översikt över numrets innehåll ”Kom och se!” Egil Edvardsen Kristi härlighet, myt eller verklighet? Ola Österbacka Förföljelser av kristna, Stefan Sjöqvist Frågor och svar ”Rör mig inte!” Löftet i Mika 2:12–13 Vad menas med ”de sista dagarna”? Utblick över […]

Ny viktig bok om GT-profetior

Nu finns en mycket viktig bok när det gäller GT-profetiornas tolkning, särskilt om den yttersta tiden: Profeten Sakarja och hans bok, författad av teol dr Seth Erlandsson. Kan beställas här à 150 kr. En kort presentation: Idag sägs allt oftare inom den akademiska världen och liberala kyrkosamfund att Gamla testamentet inte får läsas i ljuset […]

Senaste föredrag

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Biblicums ordförande är Egil Edvardsen och verksamhetsledare Ingvar Adriansson. Övriga ledamöter är Seth Erlandsson (vice ordförande), Thomas Erlandsson (kassaförvaltare), Tor Jakob Welde och Ola Österbacka (sekreterare). Samtliga kan kontaktas per e-post fornamn.efternamn@biblicum.se.

Ge en gåva!

Inom Sverige:
Bankgiro: 251-4701
Swish: 123 626 96 33

Eurobetalning:
IBAN: SE34 6000 0000 0003 0532 0718
BIC/SWIFT: HANDSESS

Prenumerera på Biblicum-Nytt!

Nu kan du prenumerera på e-postinformation om kurser, inspelningar och nya böcker. Vi sänder ut e-postbrev med några månaders mellanrum.

Rekommenderas

Sök bland Biblicums inspelningar i en databas, välj talare från lista eller ämne, eller visa lista.

Ladda ner telegram för högtid och sorg (eller köp från Biblicum).