Nedan finns alla föredrag som inspelats åren 1992–2009 som mp3-filer. Först presenteras de i alfabetisk ordning enligt titel, sedan årsvis.

Alfabetiskt

 1. Apostlarnas vittnesbörd (1994)
 2. Bibeln och Jesus (1994)
 3. Bibeln och människan idag (1999)
 4. Bibelns röda tråd (1998)
 5. Bibelns trovärdighet (1994)
 6. Bibliska nyckelbegrepp 1 (1992)
 7. Bibliska nyckelbegrepp 2 (1992)
 8. Da Vinci-koden och Bibeln (2005)
 9. Dagsläget i Bibelns ljus (2004)
 10. Daniels bok (1998)
 11. Danielsboken och Bibelns profetior (2004)
 12. Den som tror på mig (1995)
 13. Det anstötliga i Bibeln (1993)
 14. Döden – och sedan? (2006)
 15. Evangeliernas kännetecken (1995)
 16. Frågor och svar om GT (1997)
 17. Frälsningen kommer från judarna (1995)
 18. Forskningen och Jesus (1994)
 19. Fyra evangelister – ett evangelium (2005)
 20. Gamla Testamentet som uppenbarelse (1995)
 21. GTs vittnesbörd om Messias (2000)
 22. Gud och det onda (2006)
 23. Hur har Bibeln använts? (1998)
 24. Hur har Bibeln kommit till? (1998)
 25. Hur ska jag kunna tro? (1992)
 26. Hurdan är Gud enligt Bibeln? (2004)
 27. Israel igår och idag enligt Bibeln (2007)
 28. Israels profeter (1996)
 29. Jerusalem, David och templet (1996)
 30. Jesaja och Israel (1996)
 31. Jesus 2000 år (1999)
 32. Jesus – vem är han? (1995)
 33. Jesus och barnen (2009)
 34. Jesus och de förlorade (2000)
 35. Jesus och Gamla Testamentet (1993)
 36. Jesus och Gamla Testamentet (2006)
 37. Jesus och hans kritiker (2007)
 38. Jesus och judarnas ledare (2000)
 39. Jesus och kvinnorna (2009)
 40. Jesus och kärleken (2009)
 41. Jesus och Mohammed – likheter och skillnader (2007)
 42. Jesus och motståndarna (1994)
 43. Jesus och undren(2000)
 44. Jesus och uppståndelsen (1994)
 45. Jesus som Gud (1994)
 46. Jesus, korset och uppståndelsen (2000)
 47. Jobs bok (1998)
 48. Judarnas särställning (1995)
 49. Kan vi lita på Bibel-2000? (1999)
 50. Kristen tro i kyrkohistorisk belysning (2006)
 51. Likheter & olikheter i evangelierna (2003)
 52. Liv och död enligt Bibeln (2003)
 53. Liv och död enligt Jesus (1994)
 54. Lukas vittnesbörd (1995)
 55. Matteus vittnesbörd (1995)
 56. Messianska texter (1996)
 57. Messias i judendom och kristendom (1992)
 58. Messias och Guds rike (1996)
 59. Messias som hörnsten och stötesten (1996)
 60. Moseböckerna i den nya översättningen (1999)
 61. Några jesajanska texter (1996)
 62. Om Gardells Gud eller Bibelns (2005)
 63. Om livet och döden (2005)
 64. Predikarens bok (1998)
 65. Profeterna i den nya översättningen (1999)
 66. Profeternas domsord och löften (1995)
 67. Profeternas språkbruk och bilder (1996)
 68. Profetian i Daniel 9:24-27 (2009)
 69. Psaltaren och David (1997)
 70. Sabbatsår och jubelår (2007)
 71. Sambandet mellan GT och NT (1992)
 72. Sions bibelteologiska betydelse (2006)
 73. Skulle Gud ha sagt ((2005)
 74. Störst är kärleken(2007)
 75. Uppenbarelseboken (1998)
 76. Uppenbarelseboken kap 1-3 (2008)
 77. Uppenbarelseboken kap 4-7 (2008)
 78. Uppenbarelseboken kap 8-12 (2008)
 79. Uppenbarelseboken kap 12-13 (2008)
 80. Uppenbarelseboken kap 14-16 (2008)
 81. Uppenbarelseboken kap 17-19 (2008)
 82. Uppenbarelseboken kap 20-22 (2008)
 83. Världshistoriens sista dag – vad säger Bibeln? (2008)
 84. Vad menas med Anden och andlighet? (1997)
 85. Vad menas med Gud? (1997)
 86. Vad menas med Guds rike? (2003)
 87. Vad säger Bibeln om Jesu återkomst? (2007)
 88. Vad uppenbarar Uppenbarelseboken? (2005)
 89. Vad är en människa? (1997)
 90. Varför dop och nattvard? (1993)
 91. Varför en ny bibelöversättning? (1998)
 92. Vem håller måttet i Guds ögon? (2003)
 93. Vilken roll spelar jungfru Maria? (1997)
 94. Vägen till ett lyckligt liv (1992)
 95. Ögonvittnenas vittnesbörd om Jesus (1999)

Årsvis