Stiftelsen Biblicum grundades vid ett möte som hölls i Domprostgården i Växjö den 8 november 1968. Närvarande var domprost G. A. Danell, Växjö, teol. d:r David Hedegård, Uppsala, läroverksadjunkt Sune Svensson, Uppsala, pastor Torsten Josephsson, Södertälje samt pastor Ingvar Hector, G. Hjelmseryd. Till stiftarna hörde dessutom lektor Ingemar Franck, Skara och kyrkoherde Lars Engquist, Råneå.
Stiftarna var sammanlagt sju personer, vilka utsågs att fungera som stiftelsens styrelse.

Följande dokument antogs:

Den 5 februari 2020 antogs nu gällande stadgar.