Biblicums uppgift är att ”kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Jud v 3). Detta sker både i muntlig undervisning och via tidskriften. Men med tanke på de många angrepp som sker på tro och kristet liv i våra dagar har vi funnit det riktigt att också samla stoff som skrivits i apologetiskt syfte, antingen sådant som är för långt att publicera i tidskriften eller som redan finns på internet och som vi kan länka till. Sidan är under utveckling.

Homosexualitet, Svenska kyrkan och Bibeln

Skapelse och utveckling

Abortfrågan