Biblicums uppgift är att ”kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Jud v 3). Detta sker både i muntlig undervisning och via tidskriften. Men med tanke på de många angrepp som sker på tro och kristet liv i våra dagar har vi funnit det riktigt att också samla stoff som skrivits i apologetiskt syfte, antingen sådant som är för långt att publicera i tidskriften eller som redan finns på internet och som vi kan länka till. Sidan är under utveckling.

Bibeln

  • Seth Erlandsson: Bibeln, kristen tro och mänsklig vishet. Bemötande av Mikael Tellbe: Paulus mot väggen. Arton raka frågor och lika många försök till svar, Libris 2019 (Ur tidskriften Biblicum 1/2020, s 2–21).
  • Bemötande av ny Paulustolkning. Förutom ovanstående artikel presenteras även två artiklar (på engelska) av professor em Chrys Caragounis.

Reformationen

Skapelse och utveckling

Homosexualitet, Svenska kyrkan och Bibeln

Abort, dödshjälp m m