Föredrag av Ola Österbacka

6 Items

De döda och de levande

by

Ola Österbackas lektion under Biblicums online-kurs den 15 oktober 2022: De döda och de levande – i tiden och inför domen. Kursens tema: Frälsningen och den yttersta domen.

Biblicums julhälsning 2020

Stiftelsen Biblicum önskar alla läsare och vänner en välsignad helg med en videoandakt, där varje ledamot håller en kort betraktelse om profeternas budskap om Honom som skulle komma. Producent: Ingvar Adriansson. Även som ljudfil. Innehåll: Seth Erlandsson: Mose talar om Frälsaren som skulle komma En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt […]