En genomgång av jultidens kronologi som ett virtuellt föredrag med Ola Österbacka.