Lördagen den 13 november planeras en första Biblicumkurs via mötesplattformen Zoom. Den inleds kl 13.00 (svensk och norsk tid, 14.00 i Finland). Lärare är teol jubeldr Seth Erlandsson och pastor Egil Edvardsen (på norska).

  • 13.00 Seth Erlandsson: Profeternas språkbruk om riket – deras syner och liknelser
  • 14.00 Seth Erlandsson: Israels frälsning och Rom 9–11
    Paus
  • 16.00 Egil Edvardsen: Missförstånd om den yttersta tiden

Anslut till Zoom med id 461 291 2395. Se instruktioner om hur du förbereder och ansluter på LBK:s webbplats. Du kan ställa frågor efter föredragen, men håll kamera och mikrofon stängda under föredragen.