En andra onlinekurs planeras till lördagen den 15 oktober 2022. Man kan delta interaktivt via mötesplattformen Zoom eller endast lyssna via Youtube. Tema: Frälsningen och den yttersta domen. Medverkande är Seth Erlandsson, Egil Edvardsen, Tor Jakob Welde och Ola Österbacka. Programskiss:

  • 13.00 Jesus och yttersta domen (1), Egil Edvardsen
  • 13.30 Sakarjas profetior, Seth Erlandsson
  • 14.00 Paus
  • 14.30 De döda och de levande – i tiden och inför domen, Ola Österbacka
  • 15.00 Jesus och yttersta domen (2), Egil Edvardsen
  • 15.30 Olika frågor inför domen, Tor Jakob Welde
  • Tid för frågor och svar • Avslutning senast 16.30

Här är länk till vårt Zoom-möte: https://zoom.us/j/6106865125. Anslut några minuter innan utsatt tid. Du kommer att placeras i väntrum och blir insläppt efter en stund. Kom ihåg att ha mikrofonen och videokameran avstängd under kursen. När du vill ställa frågor sätter du på mikrofon och kamera och kan också ”räcka upp en hand”. Du kan skriva dina frågor i chatten när som helst under föredragen.

Om du endast vill lyssna och inte ställa frågor kan du använda Youtube. Där kommer föredragen också att finnas kvar efteråt.

Den första onlinekursen, som hölls via Zoom den 13 november 2021, hade temat Israel och den yttersta tiden. Föreläsningarna av Seth Erlandsson och Egil Edvardsen finns inspelade och finns även att köpa som en småskrift från Biblicums förlag.

Bilden här nedan kan du kopiera och sprida via dina sociala medier!