Västerås Bibelforum startades av teol. dr Seth Erlandsson 1992 som en mötesplats för alla som önskade tränga djupare in i Bibeln och lyssna till vad Bibeln lär i olika frågor. Som plats för sammankomsterna valdes Skallbergsskolan på Nansengatan och en lördagseftermiddag i månaden valdes som tidpunkt. Styrande princip för varje inledande föredrag och samtalen därefter var frågeställningen ”Vad säger Bibeln?”

Ingen kan förneka Bibelns stora betydelse under snart 2000 år. Men bibelkunskapen har i vår tid blivit allt sämre. Därmed har människor förlorat en fast grund i tillvaron och känner sig vilsna när det gäller livets viktigaste frågor. Många har efterlyst ett öppet forum där vem som helst kan komma med sina frågor och få klara och sakkunniga besked om vad Bibeln lär. Därför bildades Västerås Bibelforum.

Föredrag

Om du vill lyssna på de föredrag som hållits under åren 1992–2009, klicka på ordet ”Föredrag” här ovan och ladda ner något av de ca 90 föredrag som finns i mp3-format. Det går bra att överföra dessa till iPod eller liknande spelare för att lyssna när och var det passar. På grund av en längre tids utlandsvistelse kom föredraget i maj 2009 att bli det sista. Varje ämne som behandlas är underordnat överrubriken ”Vad säger Bibeln?