Några gamla band med inspelningar från en kurs 1–12 juli 1969 har restaurerats men kvaliteten är brokig. Under kursen medverkade Lars Cederqvist, G A Danell, Lars Engqvist, Seth Erlandsson, Ingemar Franck, David Hedegård, Torsten Josephsson, Trygve Kronholm, Hugo Odeberg och Sune Svensson.

Den som önskar ta del av dessa historiskt intressanta inspelningar kan kontakta webbredaktören.