I år är det 50 år sedan Stiftelsen Biblicum bildades. Under dessa år har åtskilliga föredrag och kurser hållits och en stor mängd skrifter och artiklar i bibliska ämnen har publicerats.

För att uppmärksamma 50-årsdagen den 8 oktober har Stiftelsen Biblicum beslutat ge ut en festskrift med namnet BIBLISK TRO. Det är ju syftet med Biblicum att så sakligt och grundligt som möjligt presentera biblisk tro som en kontrast till mänskliga spekulationer och bibelkritiska förvanskningar av Bibelns budskap.

Tidskriften ”För biblisk tro” som teol dr David Hedegård gav ut redan före Stiftelsen Biblicums bildande fick bli dess organ, fr o m 1972 med namnet ”Biblicum – tidskrift för biblisk tro och forskning”. En genomgång av vad tidskriften Biblicum har innehållit sedan dess vittnar om en synnerligen rikhaltig undervisning i en rad bibliska ämnen.

När tidskriftens redaktör tillsammans med medarbetare fick i uppdrag att välja ut artiklar från tidskriften till en festskrift var det inte lätt att begränsa urvalet. En rad viktiga artiklar måste tyvärr väljas bort. Efter en hård gallring visade sig urvalet ändå överstiga 500 sidor och en så tjock festskrift hade vi inte tänkt oss. Den skulle ju samtidigt delges alla prenumeranter som nr 3 2018 av tidskriften.

Nu har vi försökt komma ner till 200 sidor men inte riktigt lyckats. Den festskrift som nu föreligger tror vi ändå tydliggör att en institution som koncentrerar sig på biblisk tro verkligen behövs.

Det svenska språket har förändrats en hel del under 50 år och Svenska Folkbibeln fanns inte under Biblicums första 30 år. Därför har redaktören bearbetat tidskriftsartiklarna så att språket i festskriften blir någorlunda enhetligt och bibelcitaten nästan genomgående från Folkbibeln 2015. Författarna till artiklarna anges. När det är tidskriftens redaktör står endast SE.

Med hopp om att denna festskrift ska bli en verklig fyndgruva för dem som i stället för lösa spekulationer om Bibeln vill ha solid biblisk undervisning, BIBLISK TRO.

Red.