Red. Seth Erlandsson. Denna skrift ingår i tidskriften Biblicum som nr 6–7/1977 och säljs som småskrift via Biblicums webbutik.

INNEHÅLL

Förord

I. BIBELNS LÄRA OM KYRKOGEMENSKAP

 1. Från syndare till helgon
 2. Från främling till medborgare
 3. Var finner vi andra kristna som vi kan ha kyrkogemenskap med?
 4. Grunden för att erkänna och utöva kyrkogemenskap
  a.     Vad säger de lutherska bekännelseskrifterna?
  b.    Vad säger Bibeln?
  c.     Att bekänna Kristus är att bekänna vad Guds ord lär
  d.    Kärlek till Kristus
  e.     Sammanfattning

II.      NIO TESER OM KYRKAN

III.     YTTERLIGARE EN SAMMANSTÄLLNING AV BIBELNS LÄRA

A.   Kyrkogemenskap enligt Bibeln
B.    Bibelns principer för utövande av kyrkogemenskap

  1. Bekännelsen avgörande
  2. En bekännelse till allt Guds Ord.
  3. Många ofullkomligheter
  4. Svaghet i tron
  5. Brytande av kyrkogemenskapen
  6. Sammanfattning

IV. TVÅ VITTNESBÖRD

 1. ”Brief Statement” (Kort framställning)
 2. ”Om kyrkogemenskap”

V.   FUNDAMENTALA OCH ICKE-FUNDAMENTALA LÄROR

VI. NATTVARDSGEMENSKAP

VII. BÖNEGEMENSKAP

 1. Ett vittnesbörd
 2. Förutsättningen för gemensam bön
 3. Bönen en frukt av tron
 4. Kornelius’ bön
 5. Lutherska lärares vittnesbörd

VIII. HINDER FÖR EN BIBLISK BEKÄNNELSE

 1. En högkyrklig kyrkosyn
 2. Arvet från fäderna
 3. Med hänsyn till olika meningar
 4. Praktiska svårigheter

IX. AVSLUTNING