Det blåser ekumeniska vindar. Olika trosriktningar samlas till gemensam gudstjänst och nattvard vid världskyrkomöten och s. k. allkristna riksmöten (G 72, V 77). Olika läror tillåts inom en och samma kyrka. Vad är det då som hindrar att kyrkor med olika tro förenas?

Ja, vad är det som hindrar? Vad säger Bibeln? Bör man inte fråga Gud och är inte Bibeln Guds ord? Är Kyrkornas Världs­råd eller Lutherska Världsförbundet eller V 77 bibliskt? Är det bibliskt att ha kyrkogemenskap utan enhet i läran? Kan en luthersk kyrka delta i ekumeniska nattvardsgångar? Vad är grunden för kyrkogemenskap enligt Bibeln?

Förvirringen är stor. Många vet inte vad som är rätt eller falsk kyrkogemenskap. Den biblisk-lutherska läran om kyrkogemen­skap har blivit mycket tillbakaträngd – för att inte säga bort­glömd – inom de till namnet lutherska folkkyrkorna.

Det är skakande att beteckningen ”luthersk” används så vårdslöst, som fallet ofta är. Att vara ”luthersk” är ju att vara biblisk. Den lutherska läran vill inte komma med något annat än Bibelns egen tydliga lära. Det som inte kan grundas på Skriften allena är inte heller luthersk lära. Likväl kan en folkkyrka, som accepterar bibelkritik, kalla sig ”luthersk”. Likväl kan föreningar, som förnekar Bibelns lära om kyrkan och kyrkogemenskap, kalla sig ”lutherska”. Likväl kan grupper, som kräver biblisk lära och endräkt endast i Bibelns grundsanningar – inte i allt vad Bibeln lär – kalla sig ”lutherska”.

Många, som vill vara bibeltrogna och lutherska, drabbas av denna förvirring. De leds bort från den sanning, som de skulle bekänna, om de bara fick lära känna den. Det är i nöd för dessa människor som denna studiebok blivit skriven. I denna skrift har en del grundläggande material om biblisk-luthersk lära om kyrkogemenskap samlats. De som hungrar efter den bibliska läran, de som vill vara lutherska också i läran om kyrkan och kyrkogemenskapen, skall mättas med bibliska besked – inte med kyrkopolitiska och taktiska spekulationer.

Det är vår bön, att denna studie bok skall öppna mångas ögon för den biblisk-lutherska läran om kyrkogemenskap – till för­fång för ekumenism och falsk lära – till gagn för biblisk tro, lä­ra och bekännelse.