Av Egil Edvardsen

Det finns två förbund men bara ett gudsfolk. Det finns inte två olika gudsfolk, ett Guds folk i det gamla förbundet och ett annat Guds folk i det nya förbundet.

Jesus Kristus är alla människors frälsare. Det betyder att han också är Frälsaren för alla dem som levde i det gamla förbundet. Alla de troende som levde innan Jesus blev född väntade på honom och satte sitt hopp till honom. De litade på det löfte som Gud hade gett till dem om honom som skulle komma och friköpa dem. En av dem var Simeon som ”väntade på Israels tröst”. Han tog den nyfödde Jesus i sina armar och sa: Nu har mina ögon sett ”din frälsning” (Luk 2:25ff). En annan var Hanna: ”Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning” (v 38).

Dessa som trodde på löftet i det gamla förbundet tillhörde Guds sanna Israel. De som inte trodde tillhörde inte det sanna gudsfolket. De tillhörde förvisso Israel till det yttre. De härstammade från Israel efter köttet, men ”det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar” (Rom 9:8). Det sanna gudsfolket har i alla tider bara bestått av dem som tror på Guds löften. I alla tider gäller Bibelns ord: ”Den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn” (Joh 3:18). ”Den som tror på Sonen har evigt liv” (Joh 3:36). ”Alla Guds löften har i honom fått sitt ja” (2 Kor 1:20). ”Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev” (Joh 5:46).

Det är alltså inte så som några hävdar, och som faktiskt många tror att vi lär (den s k ”ersättningsteologin”), nämligen att det fanns ett gudsfolk i det gamla förbundet, nämligen Israel, och ett annat i det nya, nämligen den kristna kyrkan. I alla tider har det bara funnits ett gudsfolk, ett sant Israel, nämligen alla de som tror på Guds löften om frälsning genom honom som är den rätte Messias, Jesus Kristus, Guds Son och Människosonen. De som trodde Guds löften under gamla förbundets tid tillhörde alla detta folk. De var den lilla resten som inte hade vänt sig bort från Herren och böjt knä för Baal och hedningarnas andra avgudar. ”Jesaja utropar om Israel: Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest blir frälst” (Rom 9:27, Jes 10:22).

Samma sak gäller nu i det nya förbundet. De som tror Guds löften om frälsning och förlåtelse för Kristi skull tillhör samma Guds folk. Det är de som inte har vänt sig bort från Herren och böjt knä för alla slags avgudar, antingen det nu är hedniska avgudar, materialismens avgudar eller den falska tidsandan.

”Därför ska ni veta att de som har tron, de är Abrahams barn”, skriver Paulus i Galaterbrevet (3:7). Och han skriver vidare: ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet” (3:28–29). Med andra ord: Ett gudsfolk – antingen vi är judar eller icke-judar – som tillhör Kristus.