Med glädje får vi meddela att Stiftelsen Biblicum fått en ny ledamot och styrelsemedlem: pastor Lars Borgström från Uppsala. Han är komminister i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet och lärare i Movingers gymnasium i Stockholm.

Lars Borgström är välkänd i Biblicums kretsar. Han har skrivit flera böcker som publicerats på Biblicums förlag, och även via hans församling, och har bidragit med artiklar i tidskriften Biblicum och med föredrag på kurser.

Vi ber om Guds rika välsignelse för den nya styrelsemedlemmen och hans familj, och att hans verksamhet ska stödja Biblicums arbete för biblisk tro och bekännelse.