Nu finns följande nyheter på våra sidor:

 • Tidskriften Biblicum 2/2023 som pdf
  • Redaktionellt
  • Seth Erlandsson: Guds tecken och under
  • Egil Edvardsen: Jesus och domen – del 1
  • Stefan Sjöqvist: Gudsfruktan och barnmorskorna Shifra och Pua
  • Lars Borgström: Profeten och statsmannen Daniel
  • Seth Erlandsson: Hur ska 1 Tim 2:12 tolkas?
  • Lars Borgström: Skilsmässa och omgifte – ännu en gång
  • Frågor och svar
  • Utblick över samtiden
 • Artiklarna ovan: Guds tecken och under samt Jesus och domen – del 1 finns som särskilda artiklar.