Nu finns alla inspelningar från Biblicumdagen i Norrköping 22 april 2023 att lyssna eller se:

Inspelningar i kronologisk ordning

Det tekniska utförandet är varierande och det är tänkt att vissa brister ännu ska repareras.