Inlägg med etikett ’Norrköping’

3 Items

Inspelningar från Biblicumdagen 22 april

by Ola Österbacka

Nu finns alla inspelningar från Biblicumdagen i Norrköping 22 april 2023 att lyssna eller se: Inspelningar i kronologisk ordning Det tekniska utförandet är varierande och det är tänkt att vissa brister ännu ska repareras.

Inspelade föredrag i Norrköping

by Ola Österbacka

Det dubbelföredrag som hölls av Seth Erlandsson i Norrköping den 25 mars 2017 spelades in som video och finns också som ljudfil att ladda ner. Tema: Bibelns roll för reformationen. Föredrag 1, video och ljudfil Föredrag 2, video och ljudfil  

Detaljprogram för kristologikursen

by Ola Österbacka

Föreläsaren under kristologikursen 1–11 augusti i Norrköping, dr John Brug, har meddelat detaljprogram för kursen. Notera att kursdagarna den första veckan är måndag–lördag och andra veckan måndag–torsdag. Läromedel kan laddas ner och skrivas ut av kursdeltagaren. Kursen hålls på engelska och presenteras så här av föreläsaren (sidhänvisningarna gäller pdf-dokumentet men kan avvika något): We will study the […]