Prof Siegbert Becker föreläser, tolkad av Seth Erlandsson.

Följ och dela!