Prof Siegbert Becker föreläser, tolkad av Seth Erlandsson.