Strax före sitt uppbrott skriver aposteln Paulus till sin andlige son Timoteus att han skall hålla fast vid den sunda läran, undervisningen i de heliga Skrifterna. Paulus visste att detta var livsviktigt, det var en fråga om liv och död. Ty endast Guds rena ord kan med lagen ta ifrån människan all självförtröstan och avslöja hennes förtvivlade ställning såsom syndare inför den helige Guden. Och endast Guds rena ord kan med evangelium göra en sådan förtvivlad syndare levande igen, född på nytt genom benådningen i Kristus, den som evangelium handlar om och skänker.

Att hålla fast vid den sunda läran är också en fråga om liv och död med tanke på den förförelse som hotar. Paulus skriver: »Ty en tid skall komma, då de icke skall fördra den sunda läran, utan skall efter sina egna lustar samla åt sig hopar av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till myterna» (2 Tim 4:3-4). Hur lätt blir inte många unga i dag offer för myter och obiblisk undervisning! Få av dem är fast grundade i den sunda läran och har därför föga motståndskraft. De flesta får aldrig veta hur grundlös och falsk bibelkritiken är. Kan de då tro något annat än vad de ständigt får höra, nämligen att Bibeln är ett vanligt mänskligt dokument med en rad förlegade och felaktiga synsätt?

Med detta nr av vår tidskrift vill vi särskilt nå dem, som är nära att bli offer för en bibelkritikens förförelse. Vi vill söka uppenbara den bräckliga grund, som bibelkritiken vilar på. Vi vill mana till en kritisk granskning och vakenhet inför den moderna bibelundervisning, som dominerar skola och universitet. Vi vill att människor skall vända sig bort från myterna och till Sanningen i stället för tvärtom. S.E 49