REDAKTIONELLT

| Nr 1-2, 1977 sida 1| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Vi hälsar våra läsare hjärtligt välkomna till en ny och – som vi hoppas – givande årgång av tidskriften Biblicum. Under detta år behöver vi mycket stöd och hjälp från våra läsare för att kunna genomföra den utbyggnad och den bibelundervisning, som står för dörren. I en tid av mycken bibelkritik och kristendomsförvanskning måste vi göra allt för att bygga upp en bibeltrogen forskning och undervisning. En bibelkritisk undervisning har länge nog fått sabotera sann kristendom och infiltrera kyrkor och samfund till själars fördärv. Genom att man inte haft någon egen kvalificerad bibelforskningsinstitution, har man förr eller senare blivit beroende av en bibelkritisk universitetsteologi.

Också bibelskolor, som från början velat stå emot liberalteologin, har efter hand råkat i händerna på bibelkritiska lärare och bibelkritisk litteratur genom att de själva inte kunnat utbilda sina lärare och själva producera bibeltrogen litteratur. Så har t.ex. tyska bibelkritiker fått utbilda stipendiater vid Menighetsfakulteten i Oslo, och så har denna fakultet själv blivit mer och mer bibelkritisk. Den nära samverkan med svensk universitetsteologi har satt djupa spår på många håll, bl.a. i EFS’ teologiska institut. Därmed har liberalteologin fått stort utrymme också inom den rosenianska väckelsen.