Redaktionellt

| Nr 2, 1979 sida 53| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

I detta nummer har vi inte fått plats med så många »frågor och svar» som vi hade hoppats. Men vi lovar att i kommande nummer ta upp bl.a. följande: Hur skall man tolka årsveckorna i Dan. 9:24-27? Hur förhåller det sig med Israel och de yttersta tingen? Är det en biblisk lära att församlingen skall uppryckas före den yttersta dagen? Hur skall man tolka Upp. 20? Har staten Israel en speciell frälsningshistorisk funktion precis som Israel under gamla förbundets tid? Hur skall man förstå sådana skillnader mellan gamla och nya testamentet som t.ex. GT:s böner att fienderna skall krossas och lagens ord att ingen som är född i äktenskapsbrott kan komma in i Herrens församling?