Av: Lars Engquist | Nr 2, 1989 sida 49

Med detta nummer av tidskriften Biblicum ber vi att få presentera provöversättningen av Andra korintierbrevet. Vi anbefaller det till noggrant och ingående studium och ber läsarna om synpunkter och förbättringsförslag.

Observera också annonsen om bearbetade versionen av prov­översättningen av Johannesevangeliet.

Mycket skrivs i dessa dagar om påven inför besöket i Sverige. Vi har valt att kommentera besöket utifrån ett djupare teologiskt perspektiv i Utblick över samtiden. Det förtjänar att påpekas att just denna tidskrifts grundare, teol dr David Hedgård, bl.a. i sin bok om ekumenismen, »Söderblom, påven och det stora avfallet», eller som bokens titel senare löd: »Ekumenismen och Bibeln», för många år sedan präglade de bevingade orden: »Den ekumeniska rörelsen slutar politiskt i Moskva och andligt i Rom.» Det är ekumenismen som skördar triumfer när »Petrus, som ännu dröjer» – enligt Nathan Söderblom vid ekumeniska mötet i Stockholm och Uppsala 1925 – nu håller gudstjänst tillsammans med ärkebiskopen i Svenska kyrkan. Vi får anledning att återkomma till detta »andliga spektakel» i kommande nummer. [0]

Till läsarnas hjälp och uppbyggelse presenterar vi också här en artikel om Lag, helgedom och heligt land under Gamla och Nya testamentet, med kort fämförelse mellan judendom, kristendom och katolicism. [1]

Låt oss be Gud om nåd i denna avfallets tid. Nåd att inte bländas av villfarelsens gyckel och förförande prakt. Låt oss be om mod och kraft att träda upp och försvara vårt dyrbara lutherska arv, som är Kristus allena – Tron allena. [2]