Gleden i Gud.

Av: C. H. | Nr 4, 1989 sida 176| Ansvarig utgivare: Ingemar Furberg

Theodor Reuter, Gleden i Gud. Andakter for barn. Forlaget Bibel og Bekjennelse, Ålgard 1989. Beställes från förlaget, adr Solåsvn 20, N-4330 Ålgård, Norge. [0]

Det är med stor glädje man tar del av innehållet i denna nyutkomna andaktsbok, översatt från tyskan. Genom enkla, bibliska och pedagogiska andakter för den läsaren steg för steg framåt i kunskapen om Bibelns sanningar: skapelsen, frälsningen, tron, bönen, buden, nådemedlen. Samtidigt som bokens 106 andakter är skrivna med särskild omsorg om ett enkelt och lättfattligt språk, stämmer det verkligen, som förordet säger, att de inte begränsar sig till en bestämd åldersgrupp. Här har hela familjen Guds barn i alla åldrar – verklig föda för tron. Rekommenderas! [1]

Psalms – Volume 1

Av: C. H. | Nr 4, 1989 sida 176

John F Brug, Psalms – Volume 1. I serien The People’s Bible. Northwestern Publishing House, Milwaukee, Wisconsin, USA 1989. Beställes från Northwestern Publishing House, 1250 North 113th Street, P O Box 26975, Milwaukee, Wisconsin 53226-0975, USA. [0]

Northwestern Publ House fortsätter sin utmärkta populärt skrivna – och prisbilliga – kommentarserie till Bibelns böcker. Föreliggande volym är den första delen av kommentaren till Psaltaren; den behandlar de första 72 psalmerna. Författare är professor John F Brug vid Wisconsin Lutheran Seminary, Mequon, Wisconsin, som i kommentarens inledning skriver: »Varje kristen som mediterar över Psaltarens ord och undervisning kommer att välsignas med andlig växt. Liksom hela Skriften har psalmerna skrivits till kunskap och lärdom för oss. De är nyttiga till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet (2 Tim 3:16).» Prof Brug skriver också följande: »Psaltaren… är en rik källa för biblisk lära. Den lär oss om sådana varierande ämnen som synd, ånger och förlåtelse (psalm 51), Guds egenskaper (psalm 139) och Guds skapelseverk och försyn (psalm 104). Det viktigaste ämnet i Psaltaren är porträttet på Kristus, vår Frälsare, som ges i de många messianska profetiorna i psalmerna.» [1]

Se där en god bibelkommentar med Kristus i centrum! [2]