Av: Lars Engquist | Nr 1-2, 1991 sida 1

Välkommen till ett nytt år med tidskriften Biblicum! Tack vare stort intresse och engagemang från en mycket trofast läsekrets och understödjarkår kommer tidskriften nu ut för 54:e året i följd. [0]

Det är i år 100 år sedan tidskriftens grundare David Hedegård föddes. Arvet efter Hedegård är rikt. Översättningen av Nya testamentet till vår tids språk. Biblisk uppslagsbok i flera upplagor. En rad skrifter och läroböcker. Och så tidskriften Biblicum, som år efter år bevakat den rena bibliska tron och förkunnelsen. Tidskriften återkommer om Hedegårds stora betydelse för biblisk tro. [1]

Biblicums stora satsning på översättning av Nya testamentet börjar nu krönas med framgång. Även om vi kan börja skönja en komplett översättning behöver vi läsarnas synpunkter och förslag på provöversättningarna, som publiceras fortlöpande i tidskriften under året. [2]

Vi ber ödmjukt om ekonomiska offer för detta viktiga arbete. Bed för bibelöversättningsprojektet! Sprid kunskap om bibelöversättningsarbetet! Hjälp oss med trogna offer! [3]