Av: Lars Engquist | Nr 3, 1991 sida 61

Under studiedagar, som Biblicum anordnade i maj i Uppsala, påpekade en av deltagarna vikten av att Biblicums arbete och verksamhet blir ordentligt känt bland allmänheten runtom i landet. [0]

Det är också Biblicums intresse att vi skall nå ut till så många som möjligt med det unika budskap vi fått att förvalta. Aldrig tycks detta land ha haft ett så skriande stort behov av sanningen som nu. Under många år har förnekelser och kristendomsförfalskningar förts fram i landet av såväl hedningar som skola och kristna samfund. Nu bär draksådden frukt: det som alltmer verkar vara en total likgiltighet för Guds ord och själarnas frälsning. En iskall vind. En djup oandlig sömn. En okunnighet, som är katastrofal för själarna. [1]

Med de resurser Gud ger åt Biblicum genom offervilliga människor vill vi vara en ropandes röst i öknen. Det budskap vi har är ett rent och oförfalskat Guds ord. Det finns inget annat medel till tro och salighet. Vi vill, utan att låta oss rubbas från den fasta grunden, fortsätta att förkunna att Bibeln i allt är Guds ofelbara ord, som han själv har talat genom profeter, evangelister och apostlar. Vi tror på verbalinspirationen. D.v.s. att varje ord i Bibeln är Guds ofelbara ord, ingivet av honom, med absolut gudomlig auktoritet och med evig giltighet, utan avseende på ras eller land. »Himmel och jord skall förgås. Men mina ord skall aldrig förgås.» [2]

I denna tjänst arbetar Biblicum nu framför allt på fyra fronter: [3]

Utan en bibel på förståeligt språk är det ute med oss. Biblicum arbetar nu med att avsluta översättningen av Nya testamentet. Med Guds hjälp kan det vara färdigt redan inom ett par år. Inte minst med tanke på de svåra missgrepp och förfalskningar som den statliga bibelkommissionen gjort i NT 81 är detta arbete så viktigt. Vi behöver läsarnas stöd och hjälp och förböner. [5]

Den är vårt organ för att nå ut till många. Hjälp oss att sprida kunskap om den. Vi sänder gärna gratis provexemplar. Vi vill genom tidskriften sprida kunskap om biblisk luthersk lära och bekännelse. Den är ett viktigt forum för både vetenskapliga artiklar, uppbyggelseartiklar, frågor och svar och för anmälan av viktiga teologiska böcker och bevakning av vad som händer i kyrkorna och teologin. [7]

Det har visat sig vara ett lyckligt och effektivt sätt att publicera våra provöversättningar av Nya testamentet i tidskriften. Härigenom har översättningen redan fått stor spridning. Och vi får kunniga läsares synpunkter och förslag. Hitintills har det också, tack vare understöd från Er läsare, varit möjligt för Biblicum att ge ut tidskriften mycket billigt. [8]

Här på Södra Rudbecksgatan 6 i Uppsala, nära till universitet och universitetsbibliotek i stadens kanske vackraste och lugnaste studiemiljö, äger och förvaltar Biblicum ett helt unikt forskningsbibliotek med ett mycket stort antal böcker. Det rör sig uteslutande om teologisk litteratur, uppslagsverk, lexica, exegetisk forskning, kyrkohistoria, dogmatik, homiletik, kateketik, tidskrifter o.s.v. En del av denna litteratur är unik i landet. Konservativ teologisk litteratur som saknas i andra bibliotek finner man här. [10]

För att kunna finansiera denna verksamhet och fastighet har vi viss uthyrningsverksamhet i en flygelbyggnad. [11]

Som redan nämnts inledningsvis har Biblicum också viss kursverksamhet. Vi anordnar dagar både i Uppsala och på andra platser vid efterfrågan. Systematiskt genomförd hel teologisk utbildning kan vi för närvarande inte ge. Vissa kurser och enskild handledning ges vid behov. I övrigt hänvisar vi till internationellt samarbete i Tyskland och USA, när det gäller teologisk utbildning på bibel- och bekännelsetrogen basis. [13]