Grekisk – græsk grammatik

Av: Ingemar Furberg | Nr 4, 1991 sida 148

Jerker Blomqvist og Poul Ole Jastrup, Grekisk – græsk grammatik. Akademisk Forlag, St Kannikesträde 6-8, Postboks 54, DK-1002 Köbenhavn. [0]

Denna grammatik är avsedd att användas inom universitetens grundutbildning och vid kurser i nytestamentlig grekiska. I förordet heter det: »Vi har strävat att ge en utförlig och likväl elementär grammatik. Vi tror att det kan vara en fördel att samma bok kan brukas från språkstudiets första dag och senare vid mera specialiserad läsning. Boken är en uppslagsbok, och nybörjaren skall inte låta sig skrämmas av dess omfång. Det som gör att en grekisk grammatik blir en stor bok, är inte invecklade regler, men en rikedom av former och uttrycksmöjligheter.» [1]

Den som är intresserad av att vid självstudium friska upp sina grekiska kunskaper, får här en god handledning. Här analyseras också många nytestamentliga textavsnitt. För detta avsnitt svarar prof Jerker Blomqvist, professor i grekiska vid Lunds universitet. Som exempel på hans framställning kan nämnas att han omnämner fenomenet med subjektsväxling. I stort sett tiger grammatikerna om detta, kanske därför att det för en språkman är så självklart att man inte bryr sig om att orda om det. Att detta förekommer i grekiskan innebär inte att framställningen blir oklar. Verbets betydelse visar vad som är subjekt. Som exempel på detta språkbruk anför Jerker Blomqvist Mark 2:13f. Det skall här nämnas att många nytestamentliga ställen här blir föremål för analys. Prof Blomqvist har också tidigare i sitt arbete »Das sogenannte kai adversativum». Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Graeca Upsaliensis, 1979, behandlat nytestamentliga textavsnitt. [2]

I en en särskild del (på danska) av grammatiken behandlar lektor Poul Ole Jastrup Homeros och Herodotos avvikande språkformer. [3]